آخرین اخبار
نمونه انواع  بسته های مشارکتی

نمونه انواع بسته های مشارکتی

( از سری برنامه های آموزشی حوزه سرمایه گذاری مشارکتی مدل ۷-۴-۱ )

بسته مشارکتی ، چهار نوع است:
نوع اول : در حد اطلاعات اولیه و ایده
نوع دوم : طرح ایده و مشخصات ملکی و فنی
نوع سوم : ایده ، مشخصات فنی و مشخصات مالی
نوع چهارم : ایده ، مشخصات فنی و مالی، محاسبات کامفار


نمونه بسته مشارکتی نوع اول : مربوط به شهرداری ارومیه که توسط شرکت آب سازه اسپوتا تهیه شده است.

1

نمونه بسته مشارکتی نوع دوم : مربوط به شهرداری کرمانشاه که توسط آقای مهندس سجاد آدیبک  تهیه شده است.

2.1 2.3 2

نمونه  بسته مشارکتی نوع سوم :  مربوط به شهرداری کرمانشاه بوده که توسط آقای مهندس سجاد آدیبک  تهیه شده است.

3.1 3.3 3.4 3

نمونه  بسته مشارکتی نوع چهارم : نمونه جدول محاسباتی کامفار ( بسته نوع چهارم) مربوط به یک پروژه پارک شهری تقدیم میشود. البته شایان ذکر است کامفار برای پروژه های شهری زیاد مورد استفاده و کاربرد ندارد . صرفا جهت آشنایی اعلام میشود . کامفار بیشتر در پروژه های صنعتی و کشاورزی کاربرد دارد.

پارک_ولایت_نمونه_نرم_افزار_طرح_توجیهی

طراحی سایت