آخرین اخبار

B.O.T

B.O.T یک روش سرمایه گذاری مشارکتی است . B.O.T مخفف Build, operate, Transfer (ساخت- بهره برداری- واگذاری) می باشد. در این روش که محل انجام سرمایه گذاری متعلق به شهرداری می باشد، سرمایه گذار یا طرف مشارکت یا شریک اقدام به ساخت مجموعه ای در زمین یا محل متعلق به شهرداری می نماید، مدت معینی که ابتداء و انتهاء آن کاملا در قرارداد بصورت شفاف مشخص میشود از پروژه بهره برداری می کند. در مدت معین که طول دوران مشارکت نامیده میشود درصدی از درآمدهای پروژه را به شهرداری می پردازد و درصدی از درآمدها را برای جبران اصل و سود سرمایه گذاری خویش بر میدارد ، پس از پایان دوران مشارکت، پروژه را به شهرداری کلا منتقل می نماید.

جهت دریافت ادامه مطالب دانلود نمایید.

download-pdf

طراحی سایت