آخرین اخبار

پرسشنامه CDS و برندینگ شهر کرمانشاه

پرسشنامه مقدماتی ذیل در راستای تدوین چشم انداز راهبردی و برندینگ شهر کرمانشاه میباشد،نظر به اهمیت موضوع خواهشمند است به سوالات مطروحه با دقت و حوصله پاسخ دهید. مطمئناً پاسخ های شما کاملا محرمانه بوده و صرفا درمطالعات و محاسبات آماری تحقیق استفاده خواهد شد. پیشاپیش از حسن همکاری جنابعالی نهایت سپاس و قدر دانی به عمل می آید.

جوابی بنویسید

طراحی سایت