آخرین اخبار
جشن انقلاب در کارگاه اوریاد برگزار شد.

جشن انقلاب در کارگاه اوریاد برگزار شد.

 در سی و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی ، در حالی که دهها پروژه ی سرمایه گذاری در شهر ارومیه در حال اجرا یا در حال انعقاد قرارداد است ، در کارگاه ساختمانی یکی از پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی  شهرداری ارومیه با مشارکت شرکت زیبا مکان و با حضور سهامداران و خریداران  این پروژه  مراسم جشن انقلاب برگزار شد.

مهندس حضرت پور ، شهردار ارومیه در این مراسم ضمن سخنرانی ، حمایت شهرداری و مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر را از هرگونه سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی  اعلام نمودند و خواستار حضور هر چه گسترده تر بخش خصوصی  و ارومیه  ای های مقیم استانهای دیگر و مقیم خارج  در توسعه و سرمایه گذاری در  این شهر شدند.

u0627u0648u0631u06CCu0627u062F05

پروژه ی اوریاد یکی از پروژه های سرمایه گذاری در حال احداث و موفق  ارومیه میباشد جهت آشنایی با  مشخصات این پروژه  از وب سایت اختصاصی آن تحت آدرس   www.uryad-city.ir   بازدید فرمایید.

طراحی سایت