آخرین اخبار
جلسه مشترک شورای اسلامی شهر و امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر و امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان

در تاریخ ۹۳/۸/۱ جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور کلیه اعضا و مدیر و کارشناسان امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان در محل مهمانسرای شهرداری اصفهان برگزار گردید. در ابتدای جلسه مهندس ابطحی، مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکتها به معرفی کوتاهی در مورد امور سرمایه گذاری و مشارکتها پرداخت . سپس مهندس برهانی پور گزارش کاملی از فرآیند جذب سرمایه گذار در پروژه های شهری و نیز عملکرد ۷ ساله امور سرمایه گذاری را ارائه نمود. این گزارش حاوی اطلاعاتی در مورد میزان مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهری، میزان آورده شهرداری در این پروژه ها، سهم مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در تامین مالی پروژه های شهری و نیز ارزش روز آورده های طرفین بود. پس از ارائه گزارش به پرسش های مطرح شده از طرف اعضای شورا پاسخ داده شد. در پایان جلسه آقای مهندس امینی؛ رئیس شورا ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد امور سرمایه گذاری و مشارکتها رهنمودهایی را در راستای مشارکت بیشتر بخش خصوصی ارائه نمود.

طراحی سایت