آخرین اخبار
نباید به دنبال ناامنی سرمایه‌گذاری در مشهد باشیم

نباید به دنبال ناامنی سرمایه‌گذاری در مشهد باشیم

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد:

پروژه مجد موفق‌ترین پروژه نوسازی است / نباید به دنبال ناامنی سرمایه‌گذاری در مشهد باشیم

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد با بیان اینکه پروژه مجد موفق‌ترین پروژه نوسازی بافت فرسوده در مشهد است، گفت: نباید با برخی اقدامات ناامنی سرمایه‌گذاری در مشهد را ایجاد کنیم.

عبدالکریم جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد در ارتباط با پروژه مجد اظهار داشت: با تحقیقاتی که من داشتم نوسازی بافت مجد موفق‌ترین پروژه نسبت به دیگر بافت‌های فرسوده شهر مشهد بوده است.

وی افزود: شرکت و مدیر طرح این پروژه یک اقدام بزرگ در زمینه نوسازی این بافت انجام داده و میزان بازگشایی معابر و پارکینگ‌هایی که در این پروژه احداث شده در هیچ یک از پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهر مشهد دیده نمی‌شود.

عضو شورای شهر مشهد گفت: ما جلسات متعددی در شورای شهر مشهد در مورد پروژه مجد داشتیم که با مصوبه شورای شهر قرار شد شهرداری و مدیران پروژه مجد مذاکرات خود را تا یک ماه ادامه دهند و در صورت نرسیدن به نتیجه، قرارداد بین شهرداری و مدیران پروژه مجد فسخ شود که این مصوبه توسط فرمانداری رد شده است.

رئیس کمیسیون مشارکت‌های اقتصادی شورای شهر مشهد با بیان اینکه نباید ناامنی سرمایه‌گذاری در شهر مشهد رخ دهد؛ تصریح کرد: در پروژه‌های بزرگ ممکن است اشتباهاتی نیز صورت بگیرد اگر ما این موضوعات را نبش قبر کنیم در آینده هیچ سرمایه‌گذاری را نمی‌توانیم در شهر مشهد نگه داریم و قطعا شهر مشهد نیازمند حضور سرمایه‌گذاران در توسعه شهر است.

جوادی بیان داشت: در صورت استقبال نکردن سرمایه‌گذاران قطعا ما با آسیب‌ها و مشکلات بزرگی مواجه می‌شویم و اگر نتوانیم ساختار خوبی را پیش‌بینی کنیم حتی شهروندان مشهد نیز از شهر خارج می‌شوند بنابراین باید در پروژه‌های مشارکتی بر اساس قرارداد حرکت کنیم و اگر کارهای سیاسی و سلیقه‌ای در پروژه‌ها اعمال شود ناامنی سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد.

وی عنوان داشت: شهرداری گذشته در طول مدیریت خود اقدام بزرگی انجام داد و آن هم ورود گسترده سرمایه‌گذاران در شهر مشهد بود که این اقدام بزرگ شهرداری و شورای سوم جای تشکر دارد.

طراحی سایت