آخرین اخبار
نتایج دومین نشست معاونان اقتصادی و مدیران سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور
نشست مشهد

نتایج دومین نشست معاونان اقتصادی و مدیران سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور

دومین نشست معاونان اقتصادی و مدیران سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور ۲۸ و ۲۹ آبان سالجاری در تبریز برگزار شد.

داود ندیم دبیر کارگروه سرمایه گذاری کلانشهرها با اعلام این خبر گفت:

در این نشست موضوعات زیر مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت :

  • زیر ساخت تشکیلاتی امور اقتصادی و سرمایه گذاری در شهرداریهای کلانشهرها.

با توجه باینکه تاکنون ساختار مشخصی در زمینه فعالیت های اقتصادی در شهرداریها بصورت جامع و واحد ایجاد نشده است فلذا پیشنهاد گردید در نشست دیگری که حد اکثر تا یک ماه دیگر در تهران برگزار خواهد شد با مبنا قرار دادن ساختار موجود در شهرداری تهران در این زمینه ،  نسبت به بررسی و آسیب شناسی وضع موجود آن اقدام نموده و پیشنهاد لازم برای ساختار اقتصادی شهرداریها تدوین گردد ولی آنچه بعنوان پیشنهاد اولیه مطرح شد  اینکه اولا در حوزه ستادی ، ساختار لازم از قبیل حوزه معاونت اقتصادی یا هر عنوان دیگر بوجود آید و سپس در زیر مجموعه حوزه مربوطه ، سازمانها و شرکتها و مدیریتهای تخصصی تشکیل شوند از قبیل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ، شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ، شرکت کارگزاری بورس ، شرکت تامین مالی ، شرکت بازاریابی داخلی و خارجی ، شرکت بازرگانی و …

  • زیر ساخت قانونی .

با توجه باینکه مقررات مالی شهرداریها در قالب آیین نامه مالی و معاملاتی ، مصوب یکی از کمیسیون های مجلس زمان قبل از انقلاب است و آیین نامه مذکور صرفا سیستم پیمانکاری را شامل میشود و اصلا راجع به مسایل مشارکت و اقتصادی و سرمایه گذاری مطلبی در آن نیامده است فلذا تدوین هر آیین نامه یا شیوه نامه ای برای خروج از سیستم سنتی ، ابتدا نیاز به مصوبه مجلس دارد،  در این راستا مقرر شد متن ماده واحده ای از سوی دبیرخانه کلانشهرهای کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها هم بصورت مستقل در مجلس مطرح شود و هم در قانون بودجه سال ۹۴ و نیز قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.

  • شیوه نامه یا آیین نامه سرمایه گذاری.

با عنایت باینکه اقدامات فعلی شهرداریها در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت بر مبنای شیوه نامه های مصوب شوراها و ابلاغی وزارت کشور میباشد فلذا با بررسی متون شیوه نامه های مذکور و رفع نقاط ضعف و قوت آنها ، متن شیوه نامه جدیدی توسط کارگروه سرمایه گذاری   تدوین گردید ه بود ومقرر شد ظرف پانزده روز آینده ، نظرات تکمیلی کلانشهرها به متن جدید ارسال شود تا در نشست آتی مورد تصویب قرار گرفته و از طریق وزارت کشور به شهرداریها ابلاغ گردد.

  • سازمان سرمایه گذاری در شهرداریها.

لزوم تشکیل سازمان سرمایه گذاری در شهرداریها ی کلانشهر بحث گردید و مقرر شد اساسنامه سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران توسط اعضاء کمیته مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و سپس اساسنامه جدید برای سازمانهای سرمایه گذاری شهرداریها تدوین گردد.

طراحی سایت