آخرین اخبار
شهرداری و شورای اسلامی ساوه گامهای بلند جذب سرمایه گذاران را برمیدارند.

شهرداری و شورای اسلامی ساوه گامهای بلند جذب سرمایه گذاران را برمیدارند.

آرمیده ، مدیر سرمایه گذاری شهرداری ساوه با بیان این خبر گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ساوه با اولویت قرار دادن همکاری با بخش خصوصی، نسبت به ایجاد سیستم جذب سرمایه گذاران در ساوه اقدام نموده اند و در این راستا نسبت به تشکیل دفتر سرمایه گذاری و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری اقدام نموده و تعداد حدود ده فرصت سرمایه گذاری در آستانه اخذ مجوز از مراجع ذیربط جهت واگذاری به بخش خصوصی است.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری و همیاری تمام آحاد مردم و مسولین شهر بتوان تا پایان امسال حداقل ده پروژه را با بخش خصوصی انعقاد قرارداد نمود.

ایشان گفتند:

تدوین و تصویب جدیدترین نسخه شیوه نامه سرمایه گذاری از دیگر اقدامات این دفتر میباشد.

طراحی سایت