آخرین اخبار
قائم مقام سرمایه گذاری اصفهان : توسعه شهرها در گرو پویایی اقتصاد آنهاست

قائم مقام سرمایه گذاری اصفهان : توسعه شهرها در گرو پویایی اقتصاد آنهاست

شهریارنیوز: قائم مقام سرمایه گذاری اصفهان گفت :برای ایجاد توسعه پایدار در شهرها، باید اقتصاد شهرها را پویا کنیم.
به گزارش شهریار،مهندس برهانی پور،قائم مقام سرمایه گذاری شهرداری اصفهان،در حاشیه ی دومین -نشست معاونان سرمایه گذاری شهرداری های کلان شهرهای کشور،با اشاره به اهمیت اقتصاد در پویایی و پیشرفت جوامع،خاطر نشان کرد:برای ساماندهی هر سیستم می بایست اقتصاد آن سیستم سامان پیدا کند و مجموعه ی شهری نیز ازین قاعده مستثنی نیست و سرمایه گذاری ،از جمله اهرم های مهم این هدف شمرده می شود.
وی با اشاره به نیاز شهرداری ها به منابع مالی پایدار جهت تامین نیازهای مالی مورد نیاز افزود:خدماتی که شهرداری ها به مردم ارئه می کنند،هزینه بر است و اکنون با ید با استفاده از شیوه های سرمایه گذاری  در پروژه های شهری،بتوانیم این منابع را برای شهرداری ها فراهم کنیم.
مهندس برهانی پوردر خاتمه تاکید کرد :شهرداری ها باید با ایجاد بستر لازم برای سرمایه کذاری وایجاد جذابیت برای بخش خصوصی،حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران را در پروژه های شهری محقق سازند.

طراحی سایت