آخرین اخبار
شهرداری  ساوه مصمم در راه اندازی سیستم سرمایه گذاری  مشارکتی

شهرداری ساوه مصمم در راه اندازی سیستم سرمایه گذاری مشارکتی

تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر ومدیران شهرداری ساوه ضمن بازدید از پروژه های سرمایه گذاری شهر داری تبریز و آشنایی با نحوه اجرایی نمودن آنها ، در یک کارگاه تخصصی فرآیندها و فرمولاسیون روشهای سرمایه گذاری شرکت نمودند.

شهرداری ساوه با بهره گیری از توانمندیها و پتانسیل های بالقوه شهر ساوه در نظر دارد سیستم سرمایه گذاری را در این شهر راه اندازی نماید تا با جذب و هدایت سرمایه های بخش خصوصی بتواند زمینه توسعه شهر را فراهم آورد.

آرمیده مدیر سرمایه گذاری شهرداری ساوه با بیان این مطالب افزود : شهردار و شورای اسلامی شهر ساوه مصمم به اجرایی نمودن سیستم سرمایه گذاری مشارکتی در ساوه میباشند و با سفر به تبریز قصد داریم از تجربیات این شهر که سالها پیشرو سرمایه گذاری و مشارکت در کشور بود بهره مند شده و سیستم سرمایه گذاری را در ساوه استقرار دهیم.

آرمیده گفت:

اولویت کاری شهردار و شورای اسلامی ساوه ، توسعه ی شهر با سیستم سرمایه گذاری میباشد و در این خصوص دفتر سرمایه گذاری را با امکانات لوکس در شهر ساوه راه اندازی کردیم و در جهت تکریم سرمایه گذاران برنامه هایی را اجرایی مینماییم .

ایشان گفتند :

چشم انداز بیست ساله ساوه تهیه شده و صدها فرصت سرمایه گذاری جهت تحقق چشم انداز مذکور شناسایی گردیده و عزم جدی جهت مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری و اجرایی شدن فرصت های مذکور بوجود آمده است.

طراحی سایت