آخرین اخبار
شهرداری سردرود پیشتاز  در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی

شهرداری سردرود پیشتاز در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی

سردرود شاهد تحول شگرف در عرصه ی توسعه خواهد بود. جواد حاجی زاده شهردار فعال و سخت کوش سردرود با بیان این مطلب افزود:

اولویت کاری خودم را امور سرمایه گذاری و مشارکت قرار داده ام چرا که تجربه چندین ساله ام در شهرداری های مختلف و شناختم از سیستم سنتی شهرداری به من آموخته که با تکیه بر عوارض محلی نمیتوان توسعه آفرید.

وی گفت : با همکاری شورای اسلامی شهر و مشاوران خودم و مردم شهر ، کارهای بزرگی را برای سردرود تدارک دیده ایم که یکی پس از دیگری تقدیم شهروندان خواهد شد.

اصغر آدیبک رییس شورای اسلامی شهر سردرود نیز گفتند:

دهها پروژه مختلف برای اجرا پیگیری میکنیم و در کنار تملک مسیر های خیابانها خصوصا خیابانهای اصلی و القلندیس کارهای بزرگی را به روش سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی شروع کرده ایم که تاکنون تعدادی از آنها عقد قرارداد و اجرایی شده و بقیه نیز مراحل نهایی برای فراخوان را طی مینمایند.

داود ندیم ، رییس کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور ضمن تقدیر از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر سردرود بیان کردند:

اینکه یک شهرداری بتواند فقط در یک ماه بیش از پنج برابر بودجه خویش ، قرارداد سرمایه گذاری منعقد نماید جای شگفتی و تحسین دارد و جا دارد بعنوان نمونه در سطح کشور مطرح شود.

ندیم گفت : متاسفانه خیلی از شهرداریهای بزرگ حتی در حد کلانشهرها و مراکز استانها در سال ۹۳ هنوز نتوانسته اند یک دهم این ارقام قرارداد منعقد نمایند.

ندیم افزود: یکی از پروژه های سرمایه گذاری منعقده در این شهر ، پروژه مرکز تجاری و نمایشگاهی تابلو فرش میباشد و این مرکز نقش مهمی درارتقای جایگاه سردرود بعنوان پایتخت تابلو فرش جهان خواهد داشت.

طراحی سایت