آخرین اخبار
بخش خصوصی نقش بسزایی در توسعه‌ شهرها خواهند داشت.

بخش خصوصی نقش بسزایی در توسعه‌ شهرها خواهند داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرط موفقیت شهرداران توجه همزمان به سرمایه انسانی، سرمایه ملی و سرمایه اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، سید محمد پژمانˈ در همایش شهرداران سیستان و بلوچستان افزود: بخش خصوصی نقش بسزایی در توسعه‌ شهرها خواهند داشت.

پزمان گفت: نباید از نظر دور داشت که شهرداری ها به عنوان بزرگترین نهاد عمومی غیردولتی می توانند مسئولیت و نقش عمده ای را در مدیریت محیط زیست شهری ایفا کنند.

وی تاکید کرد: امروزه نبود مجاری ارتباط مناسب مردم با مدیران شهری از مشکلات موجود در مدیریت شهری به شمار می‌رود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: پیاده کردن راهبرد استراتژی توسعه شهرها نقش به سزایی در اقتصاد شهری و تبادلات آن در سطح منطقه‌ای دارد. زیرا این استراتژی به‌ هر میزان جامع و کامل باشد مشارکت های مردمی بهتری را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: شهرداری ها بستر مناسبی برای ترویج امور فرهنگی در هر شهر و دیار خواهند بود.

پژمان افزود: یکی از مهم‌ترین عامل‌های موفقیت در ایجاد رشد فزاینده‌ اقتصاد شهری، آموزش زیربناهای مدیریتی رده‌ بالا در شهرداری‌های کشور است.

وی تاکید کرد: وقتی شهرداران و مدیران ارشد آن‌ها با امور کلی و جامع آشنا شوند، قطعا بسیاری از کارهای شهری که اقتصاد شهر را پویا می‌کند، در مباحث مدیریتی مطرح خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تغییر شرایط زیستی و شیوه و سبک زندگی، باید تحول ایجاد در سرمایه انسانی، پول و منابع سرمایه ای و همچنین تغییر نگاه و بینش سرمایه های اجتماعی را مورد توجه قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: تا اعتماد مردم جلب نشود انرژی مردم آزاد نخواهد شد و گارد بسته آنها با مسوولان باقی می ماند و در نتیجه تحول شگرف و موثری در حوزه های مختلف را شاهد نخواهیم بود.

 

طراحی سایت