آخرین اخبار
منطقه پنج بازرسی کل کشور پیشتاز در مباحث علمی سرمایه گذاری

منطقه پنج بازرسی کل کشور پیشتاز در مباحث علمی سرمایه گذاری

دوره آموزش روشها، فرآیندها و فرمولاسیون انواع روشهای مشارکت و سرمایه گذاری در شهرداریها توسط منطقه پنج سازمان بازرسی کل کشور برای کارشناسان این منطقه برگزار شد.

در مورخه ۲۹/۵/۹۳ و در محل منطقه پنج بازرسی کل کشور در تبریز اولین کارگاه آموزشی مسایل سرمایه گذاری در شهرداریها شامل روشهای مشارکت و سرمایه گذاری ، فرآیندها ، فرمولاسیون و آشنایی با نمونه های ملی و بین المللی قراردادهای سرمایه گذاری به همراه بررسی موردی تعدادی از روشها برای کارشناسان ادارات کل بازرسی استانهای آذربایجانشرقی – آذربایجانغربی – اردبیل و زنجان برگزار شد.

داود ندیم ، مدرس این کارگاه تخصصی با بیان این مطلب گفت:

این کارگاه آموزشی د رنوع خود برای اولین بار در کشور برگزار میشود و در این خصوص منطقه پنج کشوری پیشتاز سایر مناطق بازرسی میباشد.

ایشان افزودند:

هرچقدر بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی با بدنه کارشناسی دستگاههای نظارتی هماهنگ شده و تعامل و روابط علمی و منطقی و تبادل اطلاعات داشته باشند به همان میزان از مقدار برخوردها و اصطکاک ها کاسته شده و هر دو طرف با اطمینان و آرامش و شناخت کافی و وافی نسبت به انجام وظایف محوله سازمانی و قانونی خویش اقدام خواهند نمود و ضریب خطا در پرونده ها نیز به حداقل خواهد رسید.

 

طراحی سایت