آخرین اخبار
شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری گرگان کاملترین شیوه نامه سرمایه گذاری در بین شهرداریهای کشور است.
اولین کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری گرگان

شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری گرگان کاملترین شیوه نامه سرمایه گذاری در بین شهرداریهای کشور است.

 

شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری گرگان کاملترین شیوه نامه سرمایه گذاری در بین شهرداریهای کشور است.

داود ندیم ، دبیر کارگروه سرمایه گذاری شهرداریهای کشور در نشست تخصصی مسایل سرمایه گذاری شهرداری که در مورخه های ۱۸ و ۱۹ مرداد سالجاری در گرگان برگزار شد با بیان مسایل روز در خصوص اقتصاد شهری اعلام نمود اولین و قدیمی ترین شیوه نامه سرمایه گذاری در سال ۱۳۸۵ توسط شهرداری تبریز تدوین و تصویب و اجرایی گردید و سپس شهرداریهای دیگرکلانشهرها نیز شیوه نامه هایی مشابه آن تدوین و مصوب و اجرایی نمودند .

ایشان گفتند: بعد از ابلاغ شیوه نامه سرمایه گذاری در مورخه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱    توسط وزارت کشور ، سایر شهرداریها نیز به مرور اقدام به تهیه شیوه نامه و ایجاد سیستم سرمایه گذاری مینمایند.

شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری گرگان که تحت شماره ۱۲۹۲۷/۳۰ مورخه ۱۰/۳/۹۳ توسط شهرداری گرگان تهیه و تدوین و به تصویب شورای اسلامی این شهر و تایید فرمانداری شهرستان رسیده است تا این لحظه کاملترین و جامعترین شیوه نامه در بین شیوه نامه های سرمایه گذاری در میان ۱۲۰۰ شهرداری کشور است که میتواند بعنوان الگو برای سایر شهرها نیز باشد.

همچنین کتاب گرگان ۱۴۰۴ که توسط پژوهشگران و مدیران وکارشناسان شهرداری گرگان بعنوان مدل توسعه این شهر تهیه و منتشر شده است میتواند بعنوان یک اقدام نمونه کشوری و الگوی مورد استفاده سایر شهرها نیز قرار گیرد.

وی اظهار امیداواری کرد که مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور اهتمام جدی برای ارتقای زیرساختهای قانونی ، ساختاری و تشکیلاتی مسایل اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکتی شهرداریها مبذول دارند.

به گفته ی ندیم ، پتانسیل های فقط بخش عمران شهری به حدی هست که در صورت بالفعل نمودن آنها، شاهد جهش اقتصادی در کشور باشیم.

ندیم با بیان اینکه در مجموعه مدیریتی شهر گرگان اعم از شهرداری ، شورای اسلامی شهر ، فرمانداری، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط، عزم و اراده کافی و لازم برای توسعه دیده میشود و این همدلی و هماهنگی بستر مناسبی برای ادامه قدرتمند روند توسعه در این استان خواهد بود .

طراحی سایت