آخرین اخبار
دهها فرصت سرمایه گذاری شهر زاهدان  در همایش شش شهریور ۱۴۰۱ به سرمایه گذاران عرضه میشود .

دهها فرصت سرمایه گذاری شهر زاهدان در همایش شش شهریور ۱۴۰۱ به سرمایه گذاران عرضه میشود .

همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری شهرداری زاهدان ، یکشنبه ششم شهریور ۱۴۰۱ برگزار میشود .

از یک سال گذشته ، اقدامات سیستم سرمایه گذاری با حضور تیم مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران آغاز شد . دهها فرصت احصاء شدند و پس از تایید مراجع تصمیم گیر نسبت به تهیه بسته های مشارکتی ، اسناد فراخوان ، پیش نویس قراردادها اقدام شد و اکنون همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری با حضور صدها شرکت فعال در شرف برگزاری می باشد . بدینوسیله از کلیه شرکتهای فعال در زمینه پروژه های شهری برای حضور در این همایش ، صمیمانه دعوت میگردد .

جهت ثبت نام و حضور رایگان، با معاونت سرمایه گذاری شهرداری زاهدان در ارتباط باشید ۰۵۴۳۳۲۱۵۳۹۳

مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران ، حامی رویدادهای سرمایه گذاری شهری ایران

ردیفعنوان فرصت سرمایه گذاری دانلود فایل
۱۱۰۶ شهربازی ۲ پارک ملت زاهداندریاف فایل
۲۱۰۱ زیب لاین دو پارک ملتدریاف فایل
۳۱۰۲ رستوران ۲ پارک ملت زاهداندریاف فایل
۴۱۰۳ تله سیر ۲ پارک ملت زاهداندریاف فایل
۵۱۰۴ اقامتی ۲ پارک ملت زاهداندریاف فایل
۶۱۰۷ پیست موتوروماشین ملت زاهداندریاف فایل
۷۱۷۵ تجاری ورزشی اتوبوسرانی دودریاف فایل
۸۱۰۹ ورزشی ۲ پارک ملت زاهداندریاف فایل
۹۱۱۰ شتر سواری ۲ پارک ملت زاهداندریاف فایل
۱۰۱۰۵ کافی شاپ ۲ پارک ملت زاهداندریاف فایل
۱۱۱۲۰ گلخانه ۲پارک ملت دودریاف فایل
۱۲۱۰۸ سافاری ۲ملت زاهداندریاف فایل
۱۳۱۱۳ پایش ۲ ترافیکیدریاف فایل
۱۴۱۱۴ باغ ۲خانوادهدریاف فایل
۱۵۱۶۲ پارک۲ شادیدریاف فایل
۱۶۱۶۷ رسولی دومدریاف فایل
۱۷۱۱۹ تلویزیون شهری زاهداندریاف فایل
۱۸۱۱۷ سعدیدریاف فایل
۱۹۱۶۰ پارک آزادگاندریاف فایل
۲۰۱۷۰ دفاتر شهرسازیدریاف فایل
۲۱۱۸۰ تبلیغات محیطی بیلبورددریاف فایل
۲۲۱۳۷ بافت فرسوده بردباریدریاف فایل
۲۳۱۲۹ دوچرخه سواری لالهدریاف فایل
۲۴۱۶۷ رسولی دوم مسکونی تجاریدریاف فایل
۲۵۱۶۸ باشگاه نجوم مهرورزاندریاف فایل
۲۶۱۵۱ قطعات مسکونی زیبا شهردریاف فایل
۲۷۱۶۳ پارک سرداران شهیددریاف فایل
۲۸۱۱۴ پارک خانوادهدریاف فایل
۲۹۱۴۱ بسته رسولی جدیددریاف فایل
۳۰۱۲۷ بسته چهار ۲ گزینه بهارستاندریاف فایل
۳۱فود استریت خلیج فارس ۱۲۲دریاف فایل
۳۲۱۳۸ میدان ۱۵ خرداد جدیددریاف فایل
طراحی سایت