آخرین اخبار
فراخوان دو مرحله ای شناسایی سرمایه گذار ” مجتمع رفاهی- تفریحی و تجاری”

فراخوان دو مرحله ای شناسایی سرمایه گذار ” مجتمع رفاهی- تفریحی و تجاری”

   شهرداری یزد در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی از طریق روش های مختلف مشارکتی(مدنی، BOT  و غیره)، طی دو مرحله نسبت به انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط برای احداث” مجتمع رفاهی- تفریحی و تجاری” اقدام نماید. در مرحله­ ی اول با شرایط مندرج در این آگهی سرمایه گذاران تعیین و در مرحله­ ی دوم شریک طرف قرارداد پس از برگزاری مناقصه­ محدود انتخاب می شود.

محل دریافت اسناد:    www.invest.yazd.ir –  www.yazd.ir

زمان فروش اسناد: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ می­باشد.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری روز سه­شنبه  ۲۴/۰۳/۱۴۰۱  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد واقع در میدان آزادی ابتدای خیابان شهید مطهری تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: کلیه پاکتها در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱ در دفتر سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد مفتوح می گردد.

محل انجام کار: یزد- مهرآوران

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است که با قید قبولی و امضا باید تحویل داده شود.

سازمان در رد یک یا همه ی پیشنهادها مختار است.

کلیه­ ی هزینه­ های چاپ و نشر آگهی و کارشناسی­ های مربوطه به عهده برنده نهایی(برنده مرحله دوم) می باشد.

  شماره تماس   ۳۳۱۳۵۱۰۷-۰۳۵

برای دریافت اسناد فراخوان اینجا را کلیلک کنید 

طراحی سایت