آخرین اخبار
شهرداری بناب پیشرو سرمایه گذاری در آذربایجانشرقی

شهرداری بناب پیشرو سرمایه گذاری در آذربایجانشرقی

بنا به گزارش روابط عمومی مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ایران ، شهرداری بناب با اتمام تهیه و تدوین سری اول بسته های مشارکتی به تعداد بیست مورد و آغاز تهیه چهل مورد دیگر ، پیشرو حوزه سرمایه گذاری در استان آذربایجانشرقی شد .
از هفته آینده برنامه های بازاریابی و مذاکرات با سرمایه گذاران مرتبط آغاز میشود .
این شهردار در نظر دارو در همایش سرمایه گذاری فرصتهای سرمایه گذاری شهری استان در تیر ماه سالجاری با بسته های متنوع و جذاب و سود آوری حضور کیفی داشته باشد .
از علاقمندان جهت سرمایه گذاری مشارکتی دعوت میگردد با اداره سرمایه گذاری شهرداری بناب در ارتباط باشند .

نام پروژهدریافت معرفی پروژه
بسته چمن طبیعی بنابدریافت
ساختمان پزشکاندریافت
قطعه هشت بنابدریافت
بسته اسکیت دهکده المپیک بنابدریافت
قطعه نه بنابدریافت
بسته پیست رالی دهکده المپیک بنابدریافت
قطعه هفت بنابدریافت
بسته پیست کارتینگ دهکده المپیک بنابدریافت
بسته پارکینگ دهکده المپیک بنابدریافت
قطعه ۵ تفکیکی بنابدریافت
بسته پیست دوچرخه دهکده المپیک بنابدریافت
بسته فوتبال ساحلی دهکده المپیک بنابدریافت
بسته چمن مصنوعی بنابدریافت
بسته پیست موتور سواری دهکده المپیک بنابدریافت
بسته والیبال ساحلی دهکده المپیک بنابدریافت
بسته رستوران دهکده المپیک بنابدریافت
بسته تنیس ساحلی دهکده المپیک بنابدریافت
بسته باغ سنجد و پسته دهکده المپیک بنابدریافت
بسته کافی شاپ دهکده المپیک بنابدریافت
قطعه ۴ تفکیکی بنابدریافت
طراحی سایت