آخرین اخبار
خبرهای خوش حوزه مالی و سرمایه گذاری از شهرداری بناب

خبرهای خوش حوزه مالی و سرمایه گذاری از شهرداری بناب

به گزارش روابط عمومی شهرداری بناب ، تفاهم نامه توسعه فعالیتهای مالی و سرمایه گذاری شهرداری با بخش خصوصی امضاء شد .

مطابق این تفاهم نامه برای اجرایی نمودن طرح مسیرگشایی و بدنه سازی خیابان آب به خیابان امام ، طرح احداث و بهره برداری پارک آبی ، طرح زیب لاین تپه قره قوش ، حدود دوهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و حدود چهار هزار میلیارد ریال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ، مورد توافق طرفین قرار گرفت .

پناهی ، شهردار بناب افزود :
در صورت اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه ، سرانه شهروندی از بودجه شهرداری بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت .
شایان ذکر است این سرانه در بناب هم اکنون پایین تر از متوسط کشوری بوده ولی با اجرای مفاد این تفاهم نامه ، سرانه مذکور به بالاتر از متوسط کشوری افزایش خواهد یافت .

طراحی سایت