آخرین اخبار
دیدار بنیانگذار مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران با نخبگان و فرهیختگان منطقه ارسباران

دیدار بنیانگذار مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران با نخبگان و فرهیختگان منطقه ارسباران

بنیانگذار مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران در دیدار با نخبگان و فرهیختگان منطقه ارسباران درچهارمین نشست همایش توسعه : خیلی خوشنودم که جمعی از فرهیختگان کشورمان اهتمام نموده اند تا گامهای توسعه در این منطقه ی زر خیز از کشور عزیزمان بردارند ، برای ورود علمی به توسعه ارسباران ابتداء باید پنج مطالعه در ذیل اسناد بالادستی موجود انجام گیرد: ۱. مطالعات چشم انداز اقتصادی و فرهنگی بیست ساله ارسباران ۲.مطالعات استراتژیها یاراهبردهای توسعه منطقه ۳. مطالعات برندینگ منطقه اعم ازبرندینگ شهری ، روستایی ، صنفی ، گردشگری و فرهنگی ۴. مطالعات برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی فرهنگی ۵. مطالعات آینده پژوهی و نقش آوری جهانی منطقه . نقش دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاههای منطقه در دو حوزه زیر میتواند تاثیر گذار در توسعه منطقه باشد الف: مدیریت این مطالعات بصورت مستمر با تاسیس مرکز پژوهش های توسعه منطقه . ب: آموزش های کاربردی مرتبط با ظرفیتهای موجود منطقه جهت توانمند سازی مردمان منطقه برای ورود عملیاتی به توسعه .

مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران ، حامی رویدادهای سرمایه گذاری و توسعه ای ایران

طراحی سایت