آخرین اخبار
تجاری سازی برندینگ شهری کرمانشاه

تجاری سازی برندینگ شهری کرمانشاه

کرمانشاه اولین شهر ایران است که مطالعات برندینگ شهری آن در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ توسط مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران ( استاد علی کرباسی ، استاد داود ندیم ، استاد مهدی علیلو ) به همت شهردار فرهیخته اش مهندس آرش رضایی بانجام رسید گرچه زلزله کرمانشاه و تغییرات مدیریتی ، چند سال این اقدامات را به تعویق انداخت ولی با عنایت خداوند متعال، امسال مرحله تجاری سازی برندینگ شهری آن با ثبت بین المللی اش در یونسکو بعنوان شهر خلاق خوراک و غذا وعضویت در شبکه شهرهای خلاق جهان آغاز گردید .🎍 حدود دوسال مرحله تجاری سازی برندینگ شهری اش بطول خواهد انجامید سپس از محل ثروت آفرینی و درآمدهای پایدارش ، هم شهرداری ، هم شهر و هم مردمانش بهره مند خواهند شد . ☘️ مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران ، نوآوری در ثروت آفرینی شهری ایران

طراحی سایت