آخرین اخبار
آگهی جذب همکار پاره وقت برای مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران

آگهی جذب همکار پاره وقت برای مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران

اطلاعیه جذب همکار پاره وقت
مدرسه مجازی سرمایه گذاری شهری ندیم ایران ، در نظر دارد از بین تحصیل کردگان و فرهیختگان حوزه اقتصاد شهری ، تعدادی همکار پاره وقت بصورت حضوری یا غیر حضوری برای همکاری در زمینه آموزش ، تحقیق و پژوهش ، مطالعات ، کارگزاری و بازاریابی در تخصص های مندرج در جدول زیر با شرایط احراز ذکر شده را جذب نماید .

دانلود نسخه کامل اطلاعیه

طراحی سایت