آخرین اخبار
مجموعه مقالات الگوی مسکن بومی در ایران

مجموعه مقالات الگوی مسکن بومی در ایران

مجموعه مقالات درباره «الگوی مسکن بومی» در ایران

تدوین اولیه: مرداد ۱۴۰۰ ویرایش دوم : ۰۸ /۰۶ /۱۴۰۰

مقدمه:

در راستای تصمیم دولت مردان در حوزه تأمین مسکن ایرانیان با شعار مسکن زندگی و با هدفگذاری تولید سالانه یک میلیون مسکن، برآن شدیم تا تحقیقات انجام شده در مورد «مسکن بومی» را را جمع آوری نموده و در اختیار تصمیم گیران این امر قرار دهیم تا بعنوان «پشتوانه علمی» در فرایند تصمیم سازی عزیزان، مفید باشد. توضیح آنکه: اگرچه نیاز مبرم جوانان امروز به تأمین مسکن اهمیت تولید انبوه و سریع آنرا نمایان می سازد، اما علاوه بر کمیّت باید به مقوله کیفیت مسکن نیز توجه کرد. دو عامل مهم که مُقَوِم کیفیت مسکن و زندگی شایسته ساکنان در خانه است، یکی تطابق آن با نیاز انسان و دوم، هماهنگی آن با بوم هر منطقه می باشد. این مجموعه مقالات با همین هدف جمع آوری شده و با توجه به اینکه بوم ایران از لحاظ ویژگیهای طبیعی و آب و هوایی شامل چهار اقلیم اصلی می شود و این تنوع را باید فرصتی عالی تلقی کرد، برآن شدیم تا مقالات را بر اساس همین چهار اقلیم دسته بندی کنیم تا مسئولین بتوانند به راحتی اصول طراحی و ساخت مسکن در هر یک از این چهار بوم را مبنای کار قرار دهند.

نسخه کامل این دفترچه  از لینک زیر دانلود کنید.

طراحی سایت