آخرین اخبار
نقش مدیریت محلی در تحقق سیاست گذاری سال ۱۴۰۰ مبتنی بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقش مدیریت محلی در تحقق سیاست گذاری سال ۱۴۰۰ مبتنی بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

تعیین خط مشی و مسیر راهبردی برای هر سازمان با هر میزان از وسعت و گستردگی نیازمند جامع نگری و برنامه‌ریزی است. زمانی که این سازمان گستره ی یک کشور پهناور با سرمایه های فراوان مادی و معنوی خدادادی همانند ایران را شامل می شود دقت بیشتری را می طلبد. چند مدتی است که حضرت امام خامنه ای بانگاهی دوراندیشانه راهبرد و سیاست سالیانه کشور را در اقتصاد و حوزه های مرتبط با آنها تعیین و تبیین نموده و مردم و به ویژه مسئولین را مخاطب به انجام رسانیدن این راهبرد ها قرار داده اند.
نامگذاری سال ۱۴۰۰ به تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها همه ی ما را بر آن می دارد تا در ابتدای سال از منظر و حوزه تخصصی به این موضوع و احصاء فرصت ها و تهدیدها و چگونگی نیل به اهداف این نامگذاری بپردازیم.
حوزه مدیریت شهری یکی از مهمترین حوزه های مخاطب این نام گذاری می باشد که در این مقال و در سه بخش مجزا به بررسی نقش مدیریت شهری در تحقق این شعار اشاره می رود:

الف) تولید:
ساخت و ساز یکی از مهم‌ترین ارکان پویایی اقتصاد هر کشور، و مدیریت محلی در دو بخش تولید ساختمان و پروژه های عمرانی درون شهری متولی موضوع می باشد. از آنجایی که بیش از از ۷۰ درصد سکونت ها در شهر اتفاق می افتد بررسی موضوعی در این رقیمه به مدیریت شهری اختصاص دارد که در مقیاس کوچکتر شامل مدیریت روستایی نیز می شود.
ساخت و ساز در بخش ساختمان، واحدها و مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، و صنایع و مشاغل واقع در محدوده شهر و در بخش پروژه های عمرانی مسیرگشایی ها خیابان و معبر سازی، احداث تقاطع‌های غیرهمسطح، شبکه جمع آوری آبهای سطحی، انهار، کانال ها، جوب و جداول مربوطه، گسترش فضای سبز و بوستان ها و مستحدثات مرتبط، زیرسازی و آسفالت معابر و… را شامل می شود.
با رشد ساخت و ساز به طور مستقیم بیش از ۷۰ رسته ی صنفی و ۲۵۰ رسته ی صنعتی فعال شده و میزان اشتغال به تناسب این رشد افزایش می یابد، که مدیریت شهری شامل شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در افزایش تولید از این طریق نقشی موثر و برجسته پیدا می کنند.

ب) پشتیبانی ها:
۱- شورای اسلامی شهرها با ارائه پیشنهاد های موثر و کارشناسی شده به ویژه در تعیین بهای عوارض ساخت و ساز و همچنین دریافت لوایح کاربردی از شهرداری ها و تصویب آن ها می توانند بالاترین نقش پشتیبانی از تولید ساختمان و پروژه های عمرانی را داشته باشند در این میان حمایت کارشناسی هیئت‌های تطبیق مصوبات شوراها با ریاست فرمانداران محترم در تایید مصوبات شوراها مکمل این پشتیبانی خواهد بود.
۲- مدیریت زمان و فرایند سیستم سازی در صدور پروانه های ساختمانی و حاشیه های مرتبط با آن از جمله تبیین و ارائه تشویق ها در جزء گذر املاک، میزان تراکم و سطح اشغال و طبقات، و محاسبات عوارض منطقی مربوطه می تواند بخش خصوصی را به تضمین سود حاصله از سرمایه گذاری در این بخش مطمئن نموده و حتی بدون نیاز به سرمایه گذاری عمومی از منابع دولتی و غیردولتی موجبات افزایش تولید ساختمان و همچنین مشارکت در پروژه های عمرانی شهری را به دنبال داشته باشد.
۳- ارائه پیشنهاد های مرتبط با معماری و شهرسازی با قابلیت ارزش افزوده مناسب برای املاک بخش خصوصی و شهرداری ها، موجبات رونق ساخت و ساز و تولید ساختمان در کوتاه مدت را نیز می تواند فراهم آورد.
۴- تسهیل سرمایه گذاری ها با برجسته نمودن نکات مثبت شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغی توسط وزارت کشور و آماده سازی ظرفیتهای شهرداری ها برای ارائه به سرمایه‌گذاران با حذف ساختارهای بازدارنده اداری از دیگر موضوعات مربوط به عرصه پشتیبانی ها خواهد بود.
۵- رویکرد استفاده از از ابزارهای نوین و هوشمند سازی ارائه خدمات و استقبال از استارتاپ ها و کسب و کارهای جدید، در رونق ساخت و ساز هوشمند، از مهمترین ارکان پشتیبانی در حوزه تولید ساختمان و انجام بهینه پروژه های عمرانی خواهد بود.

ج) مانع زدایی ها:
برای مانع زدایی از ساخت و ساز (تولید ساختمان و پروژه های عمرانی) باید عمده موانع را شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهای کاربردی در بازه زمانی کوتاه مدت را ارائه نمود تا با حذف موانع، پشتیبانی ها موثر واقع گردیده و در نتیجه تولید، با کیفیت و سرعت انجام پذیرد.

مهمترین موانع تولیدساختمان و پروژه های عمرانی که به صورت اختصار به آنها اشاره می رود عبارتند از:
۱) عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی شهری با واقعیات و نیازهای موجود جامعه شهری
۲) اعمال سلیقه و تفسیر به رای در نظریات و افزایش غیر منطقی هزینه‌های نظارت و اجرا در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان
۳) افزایش بهای منطقه‌ای بهای املاک به صورت تصاعدی و سالانه از طرف سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی
۴) وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از ساخت و ساز بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی از سال ۹۵
۵) عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری علیرغم تاکید در چندین برنامه توسعه پنج ساله ی توسعه
۶) نوع نگرش مراجع و دستگاه‌های نظارتی به از جمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی به مدیریت شهری با شکل صرفاً نظارتی و غیراجرایی
۷) اخذ هزینه ی بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان و تولید کنندگان
۸) تخلفات ساختمانی و دیدگاه های منفی و عدم توجه به اختیارات قانونی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها
برای مانع زدایی می توان:
-کمیسیونهای ماده ۵ معماری و شهرسازی استان ها را برای تطبیق نیاز ها و واقعیت های زندگی شهری، با طرح های جامع و تفصیلی فعال نمود.
-مجلس محترم شورای اسلامی با قید فوریت در خصوص قیمت منطقه ای املاک و مالیات و درآمدهای ناشی از ساخت و ساز تصمیم گیری نموده و این مالیات از مصرف کننده ی نهایی اخذ گردد.
-لایحه مدیریت شهری که سالهاست در وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی و شورایعالی استانها در حال تبادل است تعیین تکلیف گردد.
-دستگاه های نظارتی نسبت به نگرش واقع بینانه و کاملاً اجرایی به وظایف شوراها و شهرداری ها اقدام نمایند.
-بیمه کارگران ساختمانی شکل واقعی به خود گرفته و همه ساله آمار دقیق از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده به افکار عمومی و مراجع نظارتی ارائه گردد.
-نگرش منفی به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که فقط وظیفه رسیدگی به تخلفات ارجاعی از شهرداری را دارند تعدیل و این کمیسیونها جایگاه واقعی خود را بیابند. بر اساس آمار در خوشبینانه ترین حالت فقط ۲۰ درصد درآمد شهرداری ها از طریق آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ حاصل می گردد.
با توجه به موارد فوق الذکر کارشناسان محترم در حوزه مدیریت شهری می توانند نظرات کاربردی خود را برای رفع موانع از تولید مسکن و ساختمان و افزایش پروژه های عمرانی برای تکمیل زنجیره ی پشتیبانی ها ارائه نمایند.
این رقیمه فقط برای ارائه عناوین موضوعات مرتبط با نقش مدیریت شهری در خصوص سیاست گذاری سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری ارائه گردید و به جهت گستردگی و تأثیر این نقش می تواند محل بحث و گفتگوهای کارشناسانه تر قرار گیرد.

رسول اصغرزاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه

-عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ارومیه در دوره های ۳و۴و۵
-رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان غربی از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲
-عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها در دوره ی سوم

طراحی سایت