آخرین اخبار
برگزاری دوره آموزشی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژهای شهرداری

برگزاری دوره آموزشی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژهای شهرداری

شهردار تربت جام از برگزاری دوره آموزشی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژهای شهرداری با حضور شهرداران شهرستان های تابعه و شهرهای تربت جام به میزبانی شهرداری تربت جام با حضور دکتر ندیم (پدر سرمایه گذاری شهری ایران ) در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون ، سید علی حسینی در این مراسم با تاکید بر درآمدهای پایدار شهرداری  گفت: درآمد های ناپایدار نمی تواند به توسعه شهر کمک کند و لازم است  شهرداری تربت جام از مسیر سیستم های سرمایه گذاری  به منابع جدید درآمدی دست پیدا کند تا اقتصاد در شهر رونق بگیرد.

شهردار تربت جام با اشاره به اینکه بخش خصوصی یکی از منابع جذب سرمایه گذاری می باشد افزود: شهرداری تربت جام  فراخوان جذب سرمایه گذار را اعلام نموده و درحال حاضر این بستر فراهم است و سرمایه گذاران بومی و غیر  بومی می تواند حضور داشته باشند.

وی اعلام کرد: از سال گذشته مطالعات در سه گروه طرح جامع تربت جام ، استراتژی توسعه شهری و مدرسه سرمایه گذاری شروع گردیده و در حال حاضر مراحل پایانی خود را طی می کند و اتمام این پروژه های مطالعاتی می تواند ما را به چشم انداز های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر  کمک کند.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی،روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژهای شهرداری عنوان کرد.

گفتنی است،  شهرداران شهرستانهای  تایباد، باخرز، صالح آباد و کاشمر  و شهرهای تربت جام در این دوره آموزشی با مدرس دکتر ندیم (پدر سرمایه گذاری شهری ایران) برگزار شد.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام

منبع:www.shoratribune.ir

طراحی سایت