آخرین اخبار
بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی استان خراسان شمالی  در بجنورد کلید خورد.

بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی استان خراسان شمالی در بجنورد کلید خورد.

بزرگترین پروژه سرمایه گذاری مشارکتی استان خراسان شمالی در بجنورد کلید خورد . این پروژه با مشارکت شهرداری و یک کنسرسیوم داخلی در حال قرارداد است و توافقات اولیه با مدیران شهری بجنورد و سرمایه گذاران مربوطه باتمان رسیده است . کاربری آن مختلط بوده و یک کمپلکس تجاری ، اداری ، مسکونی ، تفریحی و گردشگری می باشد . حجم سرمایه گذاری این پروژه بالغ بر پانزده تریلیون ریال می باشد.

مدرسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران این موفقیت بسیار بزرگ را برای مردم و مدیریت شهری بجنورد علی الخصوص استاندار تلاشگر استان خراسان شمالی و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و سرمایه گذار مربوطه صمیمانه تبریک عرض مینماید .

طراحی سایت