آخرین اخبار
طرح آسیبشناسی عملکرد شهرداری

طرح آسیبشناسی عملکرد شهرداری

طرح آسیبشناسی عملکرد شهرداری
به منظور :
۱ .افزایش درآمدها
۲ .کاهش هزینه ها
۳ .قانونمند کردن عملکرد شهرداری
۴ .افزایش رضایتمندی شهروندان

دانلود فایل پی دی اف >> ” طرح آسیب شناسی عملکرد شهرداری

طراحی سایت