آخرین اخبار
از اولین نهال های پالونیای تولید شده توسط گروه کارآفرینی محتا، رونمایی شد.

از اولین نهال های پالونیای تولید شده توسط گروه کارآفرینی محتا، رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه سرمایه گذاری شهری ندیم ایران، از اولین نهال های پالونیای تولیدی گروه محتا، روز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ با حضور موسس هلدینگ محتا و موسس مدرسه سرمایه گذاری شهری و تعدادی از فعالین اقتصادی رونمایی شد.
داود ندیم ، موسس مدرسه سرمایه گذاری در این خصوص گفت: درخت پالونیا به شرطی که از نژاد اصلاح شده و بهینه شده باشد یکی از منابع درآمدی در حوزه ی کشاورزی میباشد. رشد سریع این درخت تنومند، ماده اولیه چوب برای بیشتر صنایع کشوراست و تجارت آن تجارت پرسودی می باشد برگهایش برای خوراک دام وگلهای زیبایش برای زنبورداری مناسب است، چوبش از نظر وزن و سبکی و سریع الرشد بودن دومین درخت در جهان محسوب میشود و کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارد .
برخی کارشناسان اعتقاد به مهاجم بودن این درخت و نقش منفی آن را در برخی اکوسیستم ها دارند، بنابراین فعالین این حوزه باید دقت نمایند که از بذرهای اصلاحی و بومی شده استفاده نمایند تا مضرات آن را به حداقل برسانند و از منافع بیشمار آن بهره ببرند.
ندیم پیشنهاد کرد که سازمانهای فضای سبز شهرداریهای کشور با ابتیاع قطعات بزرگ زمین در خارج از محدوده ی شهرها یا ایجاد کمربند سبز شهرها، پروژه ی کاشت ، داشت و برداشت درخت پرسود و سریع الرشد پالونیا را به انجام رسانند و از فواید آن از جمله توسعه ی جنگلکاری وتفرجگاه ها، تثبیت خاک و پیشگیری ازسیل ، جلوگیری از تخریب جنگلها و محیط زیست ،تامین نیاز چوبی صنایع مختلف، تامین خوراک دام ، تولید خاک برگ، توسعه زنبورداری ،اسانس گیری ،احیاء جنگلهای تخریب شده و سوخته ، توسعه صاردات و ارز آوری برای کشور و اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار آن بهره مند گردند.
مهدس محمود رضا اقدمی ، موسس و مدیر عامل هلدینگ محتا گفت :
گروه محتا از گروههای کارآفرینی و دانش بنیان فعال در عرصه ی تولید و خدمات میباشد و در استانهای مختلف کشور از جمله اردبیل ، آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ، اصفهان ، تهران و البرز در چندین زمینه مختلف فعالیت تولیدی و خدماتی دارد . یکی از بخشهای مهم فعالیت این گروه که از دوسال پیش آغاز گردیده ، پروژه ی تولید نهال مرغوب پالونیا میباشد. ابتدا بذر اصلاح شده ی F1 پالونیا از مراکز معتبر و شناسنامه دار علمی تهیه گردید تا از آسیبهای احتمالی این پروژه به جهت شائبه مهاجم بودن جلوگیری نماییم.
مرحله اول تولیدکشت در خزانه بود . کشت خزانه ای آن در چند استان آغاز شد بعد از چند ماه انتقال نشاهای تولید شده در بستر و سینی کاشت با موفقیت انجام گرفت و اکنون کشت گلخانه ای مراحل نهایی را طی مینماید و بزودی نهال های تولید شده به عرصه و زمین اصلی در اراضی تدارک دیده شده منتقل خواهد شد و فاز کشت پاییزی آن کلید خواهد خورد.
مهندس اقدم، آمادگی خود را جهت همکاری با گروههای کارآفرینی ، شهرداریها ،سازمانهای فضای سبز مراکز استانها و ادارات منابع طبیعی اعلام نموده و گفت : امیدوارم با ترویج کنترل شده ی این درخت ،زمینه ی فعالیت مستقیم و غیر مستقیم هزاران نفر را فراهم آوریم . این درخت با هر بار کاشت ، امکان یازده بار برداشت آن وجود دارد .
ایشان همچنین اضافه کردند پالونیا دارای ارقام بسیار متنوع میباشد که هر کدام مخصوص اقلیم خاص بوده و دارای مصارف مختلف مانند تولید چوب یا ایجاد فضای سبز  میباشد. بیشتر ارقام پر کاربرد در مجموعه هلدینگ محتا با بهترین کیفیت ممکن موجود و مهیا میباشد.
ایجاد فضای سبز شهری با استفاده از پالونیا مزایای زیادی برای شهرداری های کشور داردکه از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-افزایش در آمد شهرداری از راه تولید چوب ومحصولات جانبی
۲- ایجاد فضای سبز دایمی و با کیفیت به علت برگ های بزرگ و سایه گستری زیاد پالونیا
۳-نیاز آبی کم گیاه و کمک به حفظ منابع آب شهری
۴- آفت کمتر نسبت به سایر گیاهان زینتی و خیابانی که هزینه مبارزه با آفات را به کمترین حد میرساند.
۵- مقاومت زیاد پالونیا به آلوده گی های شهری
۶- اکوتوریسم حاصل از جنگل زیبای پالونیا
۷- تثبیت خاک و جلوگیری ازریز گرد های مخرب
۸- بیشتر درختان خیابانی علی رغم ادعای متولیان مهاجم میباشدکه میتوان به بید ،عر عر،اقاقیا وحتی زبان گنجشک اشاره کرد .با این حال پالونیا در محیط شهری به علت شرایط خاص مورد نیاز بذر برای جوانه زنی به هیچ وجه مهاجم نمی باشد.
۹- گیاهان همیشه سبز به علت وجود فنول مستعد آتش سوزی بوده ونوعی تهدید به حساب می آیند اما چوب پالونیا مقاومت بسیار عالی به آتش سوزی دارد.
۱۰- بیشتر درختان خیابانی به علت ریشه های سطحی مقاومت کمی در مقابل طوفان وباد های شدید دارند وریشهک ن شدن آنها بسیار محتمل وخطرناک است .اما ریشه درخت پالونیا با گسترش عمقی وسریع خود از این مشکل مبرا میباشد.
اکنون بسیاری از کشور های پیشرفته از پالونیا در ایجاد فضای سبز استفاده نموده و منافع بسیاری را کسب مینمایند.

طراحی سایت