آخرین اخبار
راهکارهای توسعه پایدار شهر برای مجموعه مدیریت شهری

راهکارهای توسعه پایدار شهر برای مجموعه مدیریت شهری

مقاله “شورای اسلامی شهر و تحقق شهر توسعه یافته پایدار”

به نگارش ” دکتر ارسطو گویلی کیلانه”، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهر سنندج

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

طراحی سایت