آخرین اخبار
یک گام علمی برای تحقق چشم انداز تابلو فرش ایران برداشته شد.

یک گام علمی برای تحقق چشم انداز تابلو فرش ایران برداشته شد.

به گزارش روابط عمومی مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران ، تفاهم نامه همکاری فی مابین اتحادیه تابلو فرش دستبافت و دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز روز پنجشنبه مورخه بیستم تیر ۱۳۹۸ با حضورخانمها وآقایان : دکتر کی نژاد ( رییس دانشگاه هنراسلامی تبریز) ،دکتر ذاکری( رییس دانشگاه علم و صنعت ایران ) ، دکتر داود ندیم ( بنیانگذار مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران ) ، دکتر وند شعاری ( رییس دانشکده فرش ) ، هادی ابری ( رییس اتحادیه تابلو فرش ) ، دکتر نژاد ابراهیمی ( رییس دفتر فنی دانشگاه هنر اسلامی)، محمد مجیدی ، سید علی میراب مرتضوی ، سید باقر اسحقی (از فعالین بخش خصوصی تابلو فرش ) ، مهندس اسماعیل زاده (شهردارسردرود) ، مهندس آرزو مبصر( رییس شورای اسلامی شهر سردرود)، دکتر مینو قره بگلو ( مدیرکل پژوهش دانشگاه ) و تعدادی از سایر همکاران ، در محل دانشگاه هنر اسلامی تبریز به امضاء رسید.

داود ندیم ( بنیانگذارمدرسه سرمایه گذاری شهری ایران ) در گفتگوی خبری عنوان نمود:

“هنر صنعت”  تابلو فرش دستبافت ، آمیخته ای ازده ها ریز هنر ازجمله عکاسی ، نقاشی ، طراحی ، گرافیک ، رنگرزی، برجسته کاری ، خطاطی، شعر ، تندیس، تذهیب، پیکره ، خراطی ودهها صنعت از جمله : نوغانداری، ریسندگی ، بافندگی ، کامپیوتر ، چوب و سلولزی ،  آهنگری ، پتروشیمی ، قاب سازی و … میباشد . تابلو فرش، راوی بخشهای مختلف زندگی در جهان هستی میباشد از فرهنگ و تاریخ واساطیر تا داستانها وشعرو ادبیات ، ازطبیعت وجمادات و نباتات تا موجودات زنده و انسان .

شهر سردرود بعنوان پیشرو این هنر صنعت در سطح جهان شناخته شده و عنوان ” پایتخت تابلو فرش دستبافت جهان  ” را کسب نموده است ، اهمیت این هنر صنعت در اقتصاد منطقه و کشور ، اشتغالزایی ، تبادلات بین المللی به حدی هست که اگر بگویم بیش از چاههای نفت کشورمان میباشد مطمئنا اغراق ننموده ام .

فلذا برای بسط و گسترش دایره نفوذ آن در سطح بین الملل با تشکیل اتاق فکرهای تخصصی وبهره مندی از نظرات اساتید امروهمکاری مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران، نسبت به تدوین چشم اندازتوسعه این هنر صنعت و تدوین استراتژیهای اجرایی برای آن اقدام شد، یکی از گامهای اجرایی این چشم انداز، توسعه کمی و کیفی و گام دیگرنیز بازاریابی و فروش جهانی آن میباشد ودهها گام دیگرنیز همچنین.

برای اجرایی شدن دو گام فوق نیاز بود فعالین تابلوفرش با یک مجموعه علمی همراه شوند با بررسیهای بعمل آمده ، دانشکده فرش دانشگاه هنر تبریز ، بهترین گزینه برای همکاری متقابل تشخیص داده شد ، جلسات متعدد برای این کار بانجام رسید و نهایتا امروز این تفاهم نامه به امضای طرفین رسید.

ندیم گفت :

موضوعات همکاری در این تفاهم نامه عبارتند از :

  1. تسهیل همکاری بین دو طرف
  2. همکاری مشترک در زمینه مطالعات علمی وپژوهش های کاربردی در حوزه های تولید و بازاریابی .
  3. برگزاری کارگاههای آموزشی ، همایش ها و سمینارهای مشترک در سطح استان ، ملی و بین المللی .
  4. همکاری مشترک در تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی .
  5. همکاری مشترک آموزشی وکارآموزی برای دانشجویان .
  6. همکاری در تاسیس مرکز مطالعات فرش و تابلو فرش( تقاضا محور ) .

هدف اصلی از این تفاهم نامه دو گام اصلی زیر میباشد :

  • توسعه کمی و کیفی این هنر صنعت با آموزش ، تحقیق ، پژوهش در تمام زمینه ها و جزییات فیزیکال آن از جمله: نخ ، رنگرزی، ثبات رنگ، استفاده از رنگهای طبیعی با ثبات بالا ، کیفیت مدلها و تنوع و کیفیت طراحی، کیفیت وتنوع بافت و سایر موارد .
  • پژوهش و تحقیق در بازاراز جمله : بازاریابی ، شناخت بازارهای جدید و سلایق وذائقه های هنری ملل مختلف ، بازارسازی وشناخت کاربردهای مختلف ، توسعه صادرات و …

ایشان ضمن تشکر از زحمات همه عواملی که درتدوین این تفاهم نامه نقش آفرینی نموده اند از جمله تمام حاضرین درجلسه ونیز آقای مهندس مجید براتی ( مخترع وبنیانگذاربافت کامپیوتری تابلو فرش ) و آقای کاظم صحتی ( رییس سابق اتحادیه وبانی شناسنامه تابلو فرش با کدینگ جهانی) افزودند :

مقرر شده است در ساختاراتحادیه ، کارگروه دایمی برای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه تشکیل شود ودر دانشکده نیز یک نفر برای هماهنگی امور ومسوولیت مستقیم موضوع انتخاب شود و جلسات کاربردی برای اجرای مفاد آن تشکیل و تصمیم گیری و اجرایی شود وظرف یک ماه آینده اولین پروژه مشترک برای اجراء تعریف واجرایی شود .

داود ندیم  ضمن بیان این نکته که این تفاهم نامه ، شروعی است برای اقدامات اصلی وتشکیل مرکز مطالعات وپژوهش فرش و تابلو فرش کشور، افزوند :

این تفاهم نامه ، نمونه بارز اقدام برای توسعه اقتصاد شهری  واقتصاد کشور ونیز نمونه بارزاستفاده از” اقتصاد هنر” بعنوان شاخه ای ازتوسعه و تبدیل پتانسیلهای نهفته ی هنری به درآمد پایدار میباشد .

مدیران کشور خصوصا مدیران شهری بجای استفاده از روشهای سنتی (عوارض بگیر و شهر اداره کن ) به روشهای متنوع دیگر از جمله استفاده از پتانسیلهای هنری هر شهر و منطقه روی بیآورند و ” اقتصاد هنر ” چشمه ی جوشانی است که میتواند موجبات توسعه منطقه ای را رقم زند .

اگر در یک شهر کوچکی مثلا یک گروه هنری مثل گروه تئاتر یا یک نقاش با استعداد و یاهنرمندی وجود داشته باشد ، بر مدیران آن شهر فرض وحکم است که ازایشان حمایت نموده و موجبات بسط و توسعه هنر ایشان و ثروت آفرینی وصادرات آن هنربرای منطقه وکشور ایشان گردد.

طراحی سایت