آخرین اخبار
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار احداث شهربازی مدرن ولایت ( لب آب ) شماره(۱_۲_۹۸) نوبت دوم

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار احداث شهربازی مدرن ولایت ( لب آب ) شماره(۱_۲_۹۸) نوبت دوم

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه باستناد مصوبات شورای اسلامی شهر و اختیارات حاصله از شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداریها در راستای ایجاد و گسترش فضاهای تفریحی-گردشگری و استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق بخشی به کسب و کار و اقتصاد شهر در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در احداث شهربازی مدرن ولایت (لب آب ) اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران محترم واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت می گردد از تاریخ ۹۸/۲/۲۱ لغایت ۹۸/۳/۷ به جز ایام تعطیل با مراجعه به سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه به آدرس: کرمانشاه- طاقبستان – ابتدای بلوار باغ ابریشم جنب میدان پدر نسبت به اعلام آمادگی و دریافت اسناد فراخوان اقدام و اسناد تکمیل شده فراخوان را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ۹۸/۳/۷ به دبیرخانه اداره کل حراست شهرداری کرمانشاه به آدرس کرمانشاه – میدان غدیر- شهرداری مرکزی کرمانشاه تحویل نمایند.شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه می باشد. شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه به پیشنهادهای مبهم ، مخدوش و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی فراخوان برسد ترتیب اثر نخواهد داد و در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است. هزینه ی کارشناس رسمی دادگستری، تبلیغات و آگهی فراخوان به عهده برنده ی فراخوان می باشد. تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخه ۹۸/۳/۱۱ ساعت ۱۷ در محل سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای مردمی شهرداری انجام می گردد .

آدرس : کرمانشاه – طاقبستان ابتدای بلوار باغ ابریشم ، جنب میدان پدر دبیر خانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
ضمنا جهت پاسخگویی به هر گونه سوال و ابهام و به منظور هماهنگی از طریق شماره تلفن ۳۴۲۷۴۵۹۴_ ۰۸۳اقدام فرمائید.

آخرین مهلت تحویل پاکات : ساعت ۱۴:۳۰ روزسه شنبه تاریخ۹۸/۳/۷

✅اداره بازاریابی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه

طراحی سایت