آخرین اخبار
نقش هوش مصنوعی در اقتصاد

نقش هوش مصنوعی در اقتصاد

پیشرفت هوش مصنوعی در تئوری و کاربرد به حدی بوده که برای بسیاری از قدرت‌ها جزو حوزه‌های استراتژیک قرار گرفته است.

◾️◾️تعدادی ازکشورهای توسعه‌یافته یادرحال توسعه سندملی توسعه هوش مصنوعی راتدوین و منتشر کرده‌اند.آمریکا وچین پیشتازاین صنعت در حوزه پژوهش و کاربرد در سطح جهان هستند وبعداز آنهاانگلیس،رژیم اسرائیل،کانادا و تعدادی ازکشورهای اروپایی قراردارند.

✔️ پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۳۰ هوش مصنوعی به میزان ۱۵/۷ تریلیون دلار در اقتصاد جهان سهم خواهد داشت. از این مقدار ۶/۶ تریلیون دلار ناشی از افزایش بهره‌وری و ۹/۱ تریلیون دلار از محل افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات بهبود یافته ایجاد می‌شود.

✔️همچنین پیش‌بینی شده حدود ۲ درصد از منافع هوش مصنوعی در سال ۲۰۳۰ به کشورهای حوزه خاورمیانه می‌رسد .عربستان سعودی با ۱۳۵/۲ میلیارد دلار (معادل ۱۲/۴درصد از تولید ناخالص داخلی) و پس از آن امارات متحده عربی با ۹۶ میلیارد دلار (معادل ۱۳/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی) بیشترین سهم را به خود اختصاص خواهند داد.

🔆 در این راستا امارات وزارت هوش مصنوعی تاسیس نموده است.

طراحی سایت