آخرین اخبار
جوهره سرمایه گذاری؛ یک شهردار با ده میلیارد تومان پول ارزان قیمت چه کارها میتواند بکند؟

جوهره سرمایه گذاری؛ یک شهردار با ده میلیارد تومان پول ارزان قیمت چه کارها میتواند بکند؟

قابل توجه مدیران شهری
در اخبار و رسانه ها شنیدم که مبالغی از عوارض مالیات ارزش افزوده سهم شهرداریها که قرار بود از بودجه سال آتی شهرداریها برداشته شده و به یارانه ها تعلق گیرد مجددا قراره به شهرداریها پرداخت شود و رقم آن حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود که به تناسب بین شهرداریهای کشور توزیع خواهد شد .
ضمن تقدیر از کسانی که پیگیری لازم را برای تحقق این امر نمودند بعرض میرساند این مبالغ در قیاس با بودجه شهرداریها بقدری اندک است که مطمئنا در یک روز کاری بابت طلب کارکنان شهرداری یا پیمانکران هزینه شده و  از بین خواهد رفت.
پیشنهاد حقیر بعنوان یک معلم و فعال حوزه سرمایه گذاری شهری این است که :
این مبالغ را به “جوهره سرمایه گذاری” تبدیل نمایند .
جوهره سرمایه گذاری به مبلغ اندکی گفته میشود که بعنوان تنخواه اولیه و پول در گردش یک پروژه در اختیار کارآفرین یا سرمایه گذار گذاشته میشود .
مثال (۱):
برای ایجاد یک شهربازی که مورد نیاز تمام شهرها میباشد معمولا شهرداریها به روش B.O.T یا B.O.L.T با تامین عرصه و مجوزها مشارکت مینماید و ساخت و تجهیز از سرمایه گذار خواسته میشود . در این اوضاع اقتصادی کشور چنین پیشنهادی برای سرمایه گذاران جذاب نمیتواند باشد و فراخوانهای منتشره با عدم استقبال مواجه میشوند اما اگر به ضمیمه بسته مشارکتی فوق یک رقم کوچک نیز ( با یک الی چهار درصد وام) پیشنهاد شود مثلا برای یک شهربازی ده میلیارد تومانی وام یک میلیارد تومانی در اختیار سرمایه گذار گذاشته شود با درصد پایین و برگشت از خود پروژه با تضامین خود سرمایه گذار، این پیشنهاد میتواند برای کارآفرینان واقعی جذاب باشد .
مثال (۲) :
برای احیای بافت فرسوده یا ساماندهی حاشیه نشینی که آورده شهرداری معمولا مجوزها و عوارض است که آن هم بدلیل تخفیفات خاص بسیار اندک است و کل تملک ها و مطالعات و طراحی ها و احداث و …بعهده سرمایه گذار است باز در چنین اوضاع رکود ساخت و ساز و عدم پیش فروش مناسب و نیز مشکلات تملک و… هیچگاه چنین پروژه هایی تحقق نخواهد یافت ولی اجرای این پروژه با مدل جوهره ی سرمایه گذاری، یعنی ضمیمه نمودن یک وام ارزان قیمت به بسته مشارکتی ، میتواند جذبه لازم در شرکتهای انبوه ساز بومی و غیر بومی ایجاد نماید .
اگر قرار است به یک شهر کوچک ده میلیارد تومان از پول مذکور برسد و در یک شب یا یک نیمه ی روز ،صرف هزینه ها ی جاری شده و از بین برود میتوان با استفاده از مدل جوهره سرمایه گذاری ، ده تا جوهره ی سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی ایجاد و ضمیمه ده فرصت سرمایه گذاری همان شهر نمود .
اولا با هر یک میلیارد تومان جوهره ، میتوان یک فرصت هشت میلیاردی را اجرایی نمود و با ده جوهره یک میلیاردی میشود به اندازه هشتاد میلیارد تومان برای شهر و شهرداری ، پروژه رقم زد و درآمدهایی که ازآن پروژه ها در سالهای آتی به حساب شهرداری واریز میشود رقم آنها چندین برابر رقم جوهره خواهد بود .
ثانیا پروژه های شهری لباس اجراء به تن میپوشند .
ثالثا اون یک الی چهاردرصد بهره به نوعی میشود درآمد ی دیگربرای شهرداری.
رابعا اون ده میلیارد تومان جوهره ، موجب جذب هشتاد میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی به اون شهر میشود .
خامسا جذب اون مبالغ به شیوه فوق موجب جلوگیری از فرار سرمایه های مادی و انسانی شهر میشود .

و دهها مزیت دیگر از قبیل اشتغالزایی ، ایجاد تحرک و رونق اقتصادی ، افزایش گردش مالی و ترنول مالی شهر، ارتقای فروش صنوف شهر ، هدایت سرمایه های خرد هر شهر به کارهای تولید محور وثروت آفرین ، زمینه سازی برای جذب سرمایه های خارجی و …..
اکنون شما فرض کنید اگر این روش در تمام شهرداریها مدیریت شود با بودجه فوق میتوان به ازای مبلغ یک میلیارد تومان جوهره سرمایه گذاری ، تعداد ۳۲۰۰ فرصت سرمایه گذاری حداقل با بیست و پنج هزار میلیارد تومان اجرایی نمود. حساب نمایید میزان اشتغالزایی و ثروت آفرینی و تحرک اقتصاد شهری و … را ولی اگر به روش سنتی مدیریت شود همان پول در عرض کمتر از ۲۴ ساعت صرف هزینه های جاری یا نهایتا عمرانی شده و ناپدید خواهد شد.
برای اطلاع از شرح کامل مدل جوهره ی سرمایه گذاری :
لطفا در وب سایت مدرسه سرمایه گذاری www.nadimiran.ir یا کانال تلگرامی آن @madrese_sarmayegozari به قسمت جزوات مدلهای شانزده گانه ثروت آفرینی در اقتصاد شهری مراجعه فرمایید .
داود ندیم . بهمن ۹۷ .

طراحی سایت