آخرین اخبار
شهرداران استان یزد با شانزده مدل ثروت آفرینی آشنا شدند.

شهرداران استان یزد با شانزده مدل ثروت آفرینی آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مدرسه سرمایه گذاری شهری ایران، همایش یک روزه “جایگاه سرمایه گذاری در توسعه شهری” با حضور شهرداران و روسای شوراهای اسلامی و اعضای هیات های عالی سرمایه گذاری و کارشناسان و مدیران مرتبط سرمایه گذاری شهری کلیه شهرداریهای استان یزد روزپنجشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۷ در شهر یزد برگزار شد.

در این همایش یک روزه ابتدا مسوولین استانی و شهری، مدیر کل امور شهری و شوراها( مهندس شاکری)، رییس شورای اسلامی یزد( مهندس سفید) ، سرپرست شهرداری یزد(مهندس مشتاقیون )،پیرامون ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار و منابع جدید ثروت آفرینی و استفاده از سیستم های سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی سخنرانی نمودند .

سپس سه کارگاه تخصصی به شرح زیر برگزار گردید:

کارگاه اول ، معرفی شانزده مدل ثروت آفرینی در مدیریت شهری توسط استاد داود ندیم ، موسس مدرسه سرمایه گذاری شهری کشور برگزار شد .

کارگاه دوم ، آموزش مبانی برندینگ شهری و روشهای ایجاد درآمد و ثروت آفرینی برای شهرها و شهروندان و شهرداریها از این سیستم توسط مهندس علی کرباسی، مدیر عامل شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر و استاد برتر برندینگ شهری برگزار شد.

کارگاه سوم، آموزش محاسبات و فرمولاسیون روشهای سرمایه گذاری و مشارکت و نحوه محاسبه ۲۵ نوع مشارکت مدنی ، محاسبات  B.O.T و محاسبات  B.O.L.T توسط استاد داود ندیم برگزار شد .

درحاشیه این همایش، مهندس رمضانی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد گفت:

این سازمان چندین پروژه را با مشارکت بخش خصوصی آغاز نموده و دهها پروژه را در آستانه واگذاری به سرمایه گذاران دارد.

وی گفت:

نسخه مدیریت شهرها با شیوه های مالی و درآمدی سنتی منسوخ شده و شهرداریها میبایست به سمت و سوی روشها ، سیستمها و راهکارهای جدید و مرسوم در شهرهای توسعه یافته دنیا حرکت کنند و هر کس از این قافله عقب بماند هم در حق خود و شهر خود و هم در حق کشورش کوتاهی نموده است.

طراحی سایت