آخرین اخبار
همایش فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری مشهد مقدس

همایش فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری مشهد مقدس

همایش فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری مدیریت شهری مشهد که قرار بود در ۲۴ آبان ۹۷ برگزار شود در مورخه ۱۶ آذر برگزار خواهد شد.

«ویژه شهرداران ، شوراهای اسلامی، دهیاران و مدیران بنگاه های اقتصادی»

همایش مشهد

طراحی سایت