آخرین اخبار
سلسله مباحث مدرسه سرمایه گذاری به قلم استاد داود ندیم : EPC و یا EPCC و یا EPCF ویا EPCCF چیست ؟

سلسله مباحث مدرسه سرمایه گذاری به قلم استاد داود ندیم : EPC و یا EPCC و یا EPCF ویا EPCCF چیست ؟

۱- طراحی ، تهیه و احداث ( EPC )
۲- طراحی، تهیه ، احداث و راه اندازی ( EPCC )
۳- طراحی ، تهیه ، احداث و تامین مالی ( EPCF )
۴- طراحی، تهیه ، احداث ، راه اندازی و تامین مالی ( EPCCF )
عبارات انگلیسی به شرح زیر است :
Engineering .Procurement .
Construction .Commissioning .
Finance.
EPC ویا EPCC
یکی از روشهای پیمانکاری است که درآن پیمانکار باتامین مالی کارفرما نسبت بانجام پروژه ای اقدام مینماید .
مثال : شهرداری از طریق مناقصه اقدام به واگذاری یک پروژه مینماید و حسب کارکرد پیمانکار، صورت وضعیتهای تایید شده آن را پرداخت مینماید .( پیمانکار ، کار میکند و شهرداری یا کارفرما پول میدهد . همان پیمانکاری رایج ) .
اما EPCF ویا EPCCF یک روش سرمایه گذاری مشارکتی زیر مجموعه PPP میباشد . در این روش مشابه روش پیمانکاری تمام امور را پیمانکار انجام میدهد اما تامین مالی از سوی کارفرما نیست بلکه خود پیمانکار نسبت به تامین مالی اقدام مینماید .بعد از احداث پروژه آن را تحویل کارفرما میدهد و کارفرما نسبت به بهره برداری از آن اقدام مینماید. از روز افتتاح پروژه یک مدتی را دوره تنفس اعلام مینمایند مثلا شش ماه یا یکسال( توافقی است ) بعد از آن دوره بازپرداخت اقساط ( توافقی است معمولا بین پنج تا ده سال ) از سوی کارفرما به پیمانکار( در واقع سرمایه گذار) شروع میشود .
در این روش ، کارفرما یا سرمایه پذیربه ازای تامین مالی انجام گرفته، نسبت به ارائه ضمانت معتبر اقدام مینماید . این ضمانت نامه هم میتواند خود پروژه باشد هم میتواند املاک و دارایی دیگر و هم ضمانت نامه بانکی باشد( باز بر اساس نص صریح ماده ده قانون مدنی تمام موارد آن توافقی وقیمت گذاریها هم یا بر اساس فهرست بهاء یا هیات کارشناسی رسمی دادگستری میباشد) .
مثال : یک شهرداری میخواهد در زمین خود یک هتل پج ستاره احداث نماید .
با استفاده از این روش:
( آورده شهرداری عبارت خواهد بود از زمین و پروانه وضمانت پرداخت ) .
( آورده شریک یا سرمایه گذار هم صفر تا صد طراحی و تهیه و احداث و همچنین تامین مالی ) .
خود پروژه نیز میتواند ضمانت پرداخت باشد. بعد از افتتاح هتل، پروژه به شهرداری تحویل میشود و شهرداری از آن بهره برداری مینماید. یک دوره تنفس از قبل توافق میشود و بعد از آن از محل کارکرد هتل نسبت به بازپرداخت سرمایه و سود اقدام میشود و النهایه تسویه حساب شده و ضمانت های شهرداری عودت داده میشود .
☘️ می بینید که میشود بدون داشتن یک ریال پول ، صاحب یک هتل پنج ستاره شد .( این یعنی مدیریت بی پول ) . شهرداریها میتوانند پروژه های متعدد خود را ازجمله : ایستگاههای قطار شهری ، خطوط مترو و تراموا ، شهربازی ، کارخانجات بازیافت پسماند ، پایانه های مسافربری و … را با استفاده از این روش و دهها روش مشارکتی دیگر واگذار نمایند .

طراحی سایت