آخرین اخبار
معرفی شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (سهامی خاص) از شرکتهای زیر مجموعه بانک شهر و شهرداری تهران آماده همکاری و مشارکت با شهرداریهای کشور

معرفی شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (سهامی خاص) از شرکتهای زیر مجموعه بانک شهر و شهرداری تهران آماده همکاری و مشارکت با شهرداریهای کشور

شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار (سهامی خاص) در تاریخ ۸۹/۷/۱۴ تحت شماره ثبت ۳۸۶۴۷۱ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید.
هدف اصلی تأسیس شرکت انجام کلیه فعالیت های اجرایی، نظارتی، مشاوره ای و پیمانکاری مرتبط با حوزه املاک و ساختمان در سراسر کشور بوده است که با توجه به عمر کوتاه تأسیس، شرکت نوپا به حساب می آید اما پشتوانه سوابق اجرایی و مدیریتی بیش از سه دهه مدیران مجموعه از یک سو و سلامت کاری، دقت و تخصص پرسنل توانمندش از دیگر سو توانسته توجه بسیاری از سازمان ها، نهاد های دولتی و غیر دولتی را به خود جلب کند.

ادامه مطلب در لینک زیر شهر پایدار

طراحی سایت