آخرین اخبار
روش سرمایه گذاری مشارکتی R.O.L.T چیست؟

روش سرمایه گذاری مشارکتی R.O.L.T چیست؟

درسهایی از سلسله مباحث علمی مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت ( ندیم – ایران ):

روش سرمایه گذاری مشارکتی  R.O.L.T   چیست؟

یکی از روشهای سرمایه گذاری مشارکتی از خانواده مشارکتهای موقت یاغیردایم  و زیر مجموعه PPP میباشد .

R.O.L.T مخفف عبارات زیر است :

R=Restoration  = بازسازی یا نوسازی

O=Operation = بهره برداری

L= Lising= اجاره

T= Transfer = انتقال یا تحویل

روش R.O.L.T  (بازسازی ، بهره برداری ، اجاره ، تحویل ) .مشابه روش B.O.L.T  ( ساخت ، بهره برداری ، اجاره ، تحویل ) میباشد.

مثال :

چنانچه پروژه ای  نیاز به بازسازی و نوسازی داشته باشد از طریق این روش میتوان بازسازی نمود ، بدین نحو که وضع موجود پروژه بعنوان آورده طرف اول ( میزبان یا مالک) میباشد و تامین مالی وسرمایه گذاری برای نوسازی و بازسازی از سوی طرف دوم( مهمان یا سرمایه گذار یا شریک یا طرف مشارکت ) تامین میشود و مجوزها و سایر عناصر مشارکت نیزبصورت توافقی بعنوان آورده ی یکی از طرفین مشارکت لحاظ شده وبا استفاده از فرمول روش B.O.T یا  B.O.L.T یا فرمول روش EPCF  یا سایر فرمولهای مرتبط نسبت به محاسبات وبرآورد مالی اقدام شده و سهم طرفین، احصاء میشود.

مصداق :

وراث یک خانواده ای دارای یک باب حیاط با ساختمان تاریخی میباشند ( اعم از ثبت شده یا نشده ) این ساختمان نیاز به بازسازی برای بهره برداری دارد. به روش R.O.L.T  یک شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی بعنوان سرمایه گذارانتخاب میشود ، کلیه هزینه ها ی نوسازی و بازسازی را تامین و عملیات بازسازی را اجرا مینماید ودر قبال هزینه های سرمایه گذاری خود ، به مدت معین ازاین ساختمان بعنوان رستوران یا گالری هنری یا هتل یا هر کاربری مطابق مجوزهای ماخوذه بهره برداری مینماید ودر مدت بهره برداری نیز رقم ثابتی را به طرف اول یا مالک پرداخت مینماید . بعد از اتمام دوران بهره برداری و استحصال سود و اصل سرمایه خویش، کل مجموعه را به مالک برمیگرداند . چون سهم مالک بصورت رقم ثابت و اجاره پرداخت میشود فلذا   R.O.L.T میباشد اگر در همین شیوه ، سهم مالک بصورت درصدی از سود یا درصدی ازدرآمد موضوع بهره برداری پرداخت شود اسم روش   R.O.T خواهد بود .

فرمول ساده و ابتدایی این روش:

طول دوران مشارکت از طریق فرمول زیر بدست میآید:

کل هزینه هایی که از طریق سرمایه گذاربه پروژه آورده میشود را محاسبه نموده وسود سالانه پروژه را برآن تقسیم مینماییم و نتیجه را در یک و نیم ضرب مینماییم عدد حاصل، طول دوران مشارکت است .

برای محاسبه سودسالانه پروژه نیز ابتدا درآمدهای فرضی سالانه پروژه را درزمان بهره برداری تخمین زده و پیش بینی مینماییم و سپس هزینه های سالانه پروژه را محاسبه مینماییم واز تفاضل آنها، عدد حاصل، سود پروژه است . (البته درصد و یا اجاره پرداختی به مالک نیز باید جزو هزینه های سالانه محاسبه شود .).

محاسبات این روش از طریق نرم فزارهای دیگر از جمله نرم افزار کامفار نیز قابل محاسبه میباشد ولی توصیه میشود در اقتصاد فعلی ایران از همان روش فوق استفاده شود .

روش R.O.L.T انواع مختلفی دارد (حداقل پانزده نوع ) که حسب نوع آورده ها، نحوه بهره برداری ، نحوه تحویل در اتمام قرارداد، تقسیم بندی میشوند .

جزییات بیشتر راجع به سایر روشهای سرمایه گذاری مشارکتی در کتاب ” گنج پنهان”  – تالیف استاد داود ندیم ، پدر سرمایه گذاری شهری ایران – انتشارات شهرداری اورمیه –   سال۱۳۹۴ آمده است .

این روش جزو روشهای موقت یا غیر دایم بوده و مالکیت از مالک به سرمایه گذار منتقل نمیشود .

شهرداریها میتوانند نوسازی و بازسازی اماکن موجود از قبیل: ترمینال ، کشتارگاه ، ورزشگاهها ، پارکها ، ساختمانهای خدماتی، سرویسهای بهداشتی، ایستگاههای اتوبوس ، اتوبوسها ، ایستگاههای قطار شهری ، زمینهای چمن مصنوعی ، فرهنگسراها ، کتابخانه ها ،تالارها و سالنهای همایش و دهها مورد دیگر که نیاز به بازسازی داشته باشند از طریق این روش وبا سرمایه بخش خصوصی اقدام نمایند .

سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور( صندوق احیاء) از این روش برای بازسازی و نوسازی خانه های قدیمی استفاده مینماید .

شرط لازم این است که خود پروژه قابلیت درآمدزایی داشته باشد.

نکته : مدیرانی که فکرمیکنند بدون داشتن پول نمیتوان کاری نمود بدانند که با این روش میتوانند بدون داشتن بودجه واعتبار و پول ،دهها پروژه را راه اندازی نمایند و موجبات درآمد زایی برای خود مجموعه و سرمایه گذار و ایجاد رفاه برای شهروندان و موجبات رونق اقتصادی در شهرشان شوند .

اجرای هر پروژه شهری موجب تحرک اقتصادی حداقل برای شصت صنف در آن شهر میگردد .

بامید روزی که چنین سیستمها، روشها ، ساختارها وفکرها در مجموعه های بخش خصوصی، تعاونی ،عمومی، دولتی و شهرداریها بوجود آید واجرایی شود .

مطمئن باشید که با جیب خالی هم میتوان پروژه اجرا نمود ، فقط با این روش میتوان میلیاردها تومان پروژه را اجرایی نمود .

دیدگاههای خودتان را از طریق ایمیل زیر با ما ، در میان بگذارید:

ایمیل :   info@nadimiran.ir

سایت مدرسه سرمایه گذاری:      www.nadimiran.ir

کانال تلگرامی مدرسه سرمایه گذاری : @madrese_sarmayegozari

با آرزوی موفقیت تان –  داود ندیم .

موسس مدرسه مجازی سرمایه گذاری و مشارکت

طراحی سایت