آخرین اخبار
غدیر، تجلی اراده خداوند، مکمل باور ما و نقطه تاملی در تاریخ است.

غدیر، تجلی اراده خداوند، مکمل باور ما و نقطه تاملی در تاریخ است.

غدیر، تجلی اراده خداوند، مکمل باور ما و نقطه تاملی در تاریخ است.

🌷عید سعید غدیر خم خجسته باد.

با احترام داود ندیم .موسس مدرسه سرمایه گذاری شهری کشور .

طراحی سایت