آخرین اخبار
کارنامه شش ماهه تیم مدرسه سرمایه گذاری ندیم ایران و شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر در بجنورد

کارنامه شش ماهه تیم مدرسه سرمایه گذاری ندیم ایران و شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر در بجنورد

❇️ آموزش بیش از یکصد نفر از مدیران و کارشناسان در ۱۲ کارگاه تخصصی.

❇️ انجام مطالعات برندینگ شهری.

❇️ انجام مطالعات چشم انداز بیست ساله.

❇️ انجام مطالعات استراتژی توسعه شهر.

❇️ تدوین واجرای برنامه یکساله حوزه سرمایه گذاری.

❇️ شناسایی هفتاد فرصت سرمایه گذاری و تهیه بسته های مشارکتی دو زبانه.

❇️ فراخوان یک پروژه و انتخاب سرمایه گذار.

❇️ عقد قراردادو شروع به احداث شهربازی بابا امان به ارزش یکصد میلیارد ریال.

❇️ ایجاد اتمسفر مثبت حوزه سرمایه گذاری.

❇️ برگزاری اولین تور ، اولین همایش بین المللی و اولین تالار مذاکرات سرمایه گذاری.

❇️ افتتاح پایگاه و آفیس نمادین سرمایه گذاران خارجی در بجنورد.

❇️ راه اندازی وب سایت دو زبانه تخصصی سرمایه گذاری برای جهانی نمودن این شهر (Www.bojnordvision.com)

❇️ ایجاد زیر ساختهای قانونی مشارکت در شهرداری.

❇️ قرار گرفتن نام بجنورد در ردیف شهرهای پیشرو در حوزه سرمایه گذاری.

❇️ انعقاد چهل تفاهم نامه سرمایه گذاری با شرکتهای خارجی.


🇮🇷 به امید داشتن ایرانی آباد با مردمانی شاد و مرفه.

طراحی سایت