آخرین اخبار
برگزاری نخستین سمینار تخصصی EDS  ( راهبردهای توسعه اقتصاد شهری )

برگزاری نخستین سمینار تخصصی EDS ( راهبردهای توسعه اقتصاد شهری )

نخستین سمینار تخصصی EDS  ( راهبردهای توسعه اقتصاد شهری ) از سلسله کارگاههای آموزشی مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت با همکاری شهرداری و شورای شهر بجنورد در  سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر بجنورد برگزار گردید. در این سمینار استاد وحید مهدی نیا ضمن ارائه موضوعات مختلف اقتصادی در رابطه با مدیریت شهری ، روش های پنهان ایجاد درآمدی شهری و الگوی راهبردی توسعه اقتصاد شهری را بیان  نمودند. ایشان در جهت حل مشکلات اقتصادی شهرها و شهرداری های ضمن تشریح مدل های اقتصادی شهرها به بیان شیوه ها و  روش های توسعه درآمدهای شهری پرداختند و در ادامه سمینار الگوی توسعه اقتصاد شهری را در شش مرحله بیان نمودند. کارشناسان توسعه شهری عقیده دارند که در سال های آینده ایجاد و تقویت درآمدهای شهرداری ها و مدیریت شهری از مشکل ترین و سخت ترین عناصر مدیریت شهری خواهد بود که به دلیل محدودیت های راهبردی شهرداری ها بیشترین چالش های توسعه خدمات و سرمایه گذاری های شهری را به همراه خواهد داشت و مدیران و کارشناسان شهری باید بتوانند درآمدهای پنهان شهری را مورد توجه قرار دهند و با شناسایی و آشکارسازی این گروه درآمدی تداوم توسعه شهری را تضمین نمایند.

این کارگاه تخصصی روز سه شنبه ۱۸/۲/۹۷ با حضور مدیران شهری بجنورد و سایر شهرهای استان خراسان شمالی برگزار شد .

طراحی سایت