آخرین اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تهیه اسناد فراخوان سرمایه گذاری در شهر بجنورد

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تهیه اسناد فراخوان سرمایه گذاری در شهر بجنورد

کارگاه آموزشی نحوه تهیه اسناد فراخوان سرمایه گذاری در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱/۲۱ برگزار گردید و خانمها مهندس عاشوری و جنتی بصورت تئوری و کارگاهی، نحوه تهیه این اسناد را تشریح نمودند.
اسناد فراخوان سرمایه گذاری یکی از اجزای تشریفات قانونی برای انتخاب سرمایه گذار است که نحوه اجرا آن بر اساس شیوه نامه مدون سرمایه گذاری هر شهرداری است که باید به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه رسیده باشد( ویا در صورت وجود سازمان سرمایه گذاری بر مبنای اساسنامه و آئین نامه مالی سازمان است).
فراخوانهای سرمایه گذاری به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
الف : فراخوان عمومی،که عبارتست از اعلام عمومی جهت جذب سرمایه گذار از طریق درج در روزنامه های کثیرالانتشار و یا رسانه های گروهی و یا هر طرق دیگری که به تصویب هیات عالی سرمایه گذاری و مشارکت سیده باشد.
ب: فراخوان محدود، که عبارتست از اعلام محدود برای جذب سرمایه گذار از طریق ارسال دعوت نامه کتبی حداقل برای سه نفر و حداکثر پنج نفر از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط لازم برای سرمایه گذاری در پروژه مشارکتی مورد نظر
ج: ترک فراخوان، که عبارتست از انتخاب مستقیم سرمایه گذار که لازم است حتما به تائید شورای اسلامی شهر رسیده باشد.
* لازم به ذکر است در روشهای مشارکتی اعم از مشارکت مدنی و مشارکت عمومی-خصوصی که مشارکت در املاک و دارایی های است، انجام تشریفات قانونی فراخوان لازم است و روش آن به تشخیص هیات عالی سرمایه گذاری و تصویب شورای اسلامی شهر الزامی خواهد بود.
*نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برگزاری هر یک از فراخوان های فوق الذکر می تواند علاوه بر جذب سرمایه گذار، بمنظور شناسایی ایده سرمایه گذاری هم صورت پذیرد.
*فراخوان عمومی و محدود هریک می تواند بصورت اعلام درصد پایه(اعلام درصد سهم الشرکه شهرداری یا شریک بعنوان درصد پایه سرمایه گذاری) و یا بدون اعلام درصد پایه ( و درخواست از سرمایه گذار جهت محاسبه و پیشنهاد درصد سهم الشرکه طرفین)صورت پذیرد.
ارکان اصلی اسناد فراخوان نیز شامل آگهی فراخوان، شرایط عمومی و شرایط خصوصی شرکت در فراخوان می باشد.
در انتها لازم به ذکر است که در فرایند سرمایه گذاری که برگزاری فراخوان نیز جزئی از آن است، گام اول مشارکت، همیاری و همکاری شهروندان، فعالین بخش خصوصی، شهرداری، شورای اسلامی شهر و نهادهای حاکمیتی است که همانند حلقه های زنجیر، به هم وابسته است و پیش نیاز سرمایه گذاری در هر شهری است وبا مشارکت طیف گسترده حلقه های زنجیر در این کارگاه بنظر می رسد سیستم مدیریت شهری بجنورد از این مهم برخوردار است و این موضوع در کنار جاذبه های خاص این شهر، فرصتی مهم برای ورود سرمایه گذاران می باشد .

طراحی سایت