آخرین اخبار
شهر نهبندان خراسان جنوبی وارد فاز سرمایه گذاری می شود.

شهر نهبندان خراسان جنوبی وارد فاز سرمایه گذاری می شود.

شهر نهبندان خراسان جنوبی وارد فاز سرمایه گذاری میشود .
به گزارش بامدادان ،بنا به دعوت شهردار و شورای اسلامی شهر نهبندان ، تیم مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت، با این شهرداری همکاری خواهند نمود. در اولین جلسه منعقده که با حضور دکتر داود ندیم ( پدرسرمایهگذاری شهری ایران ) ، مهندس بهروزی ( معاون مدیر کل اقتصادی و دارای استان ) ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از مدیران شهری حضور داشتند داود ندیم گفت :
بررسی های اولیه و بازدیدهای کوتاهی که به همراه شهردارمحترم جناب آقای مهندس بخشی ، از پتانسیلهای این شهر داشتم و نیز جلسه ی مشترکی که با فرماندار محترم شهرستان داشتیم ، زمینه را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این شهرستان مساعد میبینم .

photo_2018-03-17_13-04-04-300x300

وی گفت : از ظرفیت آقای دکتر جمالی ( مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری ایران ) و آقای مهندس بهروزی ( معاون اقتصادی و رییس مرکزخدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی ) بایستی به نفع این شهر استفاده نمود.

منبع: www.bamdadetabriz.ir

طراحی سایت