آخرین اخبار
کارگاه آموزشی تهیه بسته های مشارکتی در زنجان برگزار شد.

کارگاه آموزشی تهیه بسته های مشارکتی در زنجان برگزار شد.

در ادامه کارگاههای آموزشی پیاده سازی و ارتقاء سیستم سرمایه گذاری در شهرداریها که توسط سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان با همکاری و هماهنگی مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت مجازی شهرداریهای کشور ( ندیم ایران ) با مدیریت دبیر کمیته سرمایه گذاری اجلاس جهانی شهرداران و پدر سرمایه گذاری شهرداریهای کشور آقای مهندس ندیم انجام می گیرد روز سه شنبه مورخه ۱۹ دی ماه ۹۶ با حضور دو تن از اساتید با تجربه و برجسته کشوری در حوزه سرمایه گذاری شهرداریها آقای مهندس علی اصغر آرمیده ( کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری ،رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مشاور فنی عمرانی و سرمایه گذاری شهردار ساوه ) و آقای مهندس بهروز حسن پور (  کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و مشاور سرمایه گذاری و برنامه ریزی شهرداری اهر ) ارائه شد . در این کارگاه نحوه تهیه فرایند بسته های سرمایه گذاری مشارکتی و افزایش ظرفیت اقتصاد شهری از طریق جذب مشارکت شهروندان به ترتیب ۱- بسته در حد ایده با توجه به شناخت و شناسایی نیاز های شهر و شهروندان و محله  و منطقه  ۲- بسته بالاتر از ایده و دارای بحث تخصصی و معیارهای مکانیابی ( اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقلیمی ، گرایش استفاده کنندگان ، سیاسی ، نزدیکی به زیر ساخت ها و … ) و ضوابط فنی ( شهرسازی ، بحث تراکم ، اخذ مجوز کمسیون های مربوطه و … ) و بحث مالی و نحوه بررسی سند مالکیت بدون معارض و نحوه واگذاری ۳- بسته های سرمایه گذاری بالاتر از مسائل فنی دارای بحث نوع سرمایه گذاری و ارزیابی موقت و نهایی و آورده ها و سهم و درصدها  ۴- بسته های پیشرفته با نحوه برآورد مالی پروژه ها توسط نرم افزار کامفار همراه با نمونه های موفق چگونگی محاسبه آورده و سود طرفین ، تحلیل هزینه و فایده و نحوه گزارش گیری برای پروژه و روشهای برآورد سهم الشرکه طرفین و نوع قرارداد ها برای دانش پژوهانی که با حضور دهها نفر از شوراها و شهرداران و کارشناسان شهرداریهای استان زنجان برگزار گردید توسط این دو استاد بزرگوار برای شرکت کنندگان در دو کارگاه ۴ ساعته تدریس و آموزش ارائه شد . در ضمن مقرر گردید تا هر کارآموز یک بسته سرمایه گذاری برای یک موضوع بعنوان کار عملی تهیه نموده و در اختیار تیم آموزشی قرار دهند .

در این دوره اساتید به تدریس چگونگی تهیه بسته های سرمایه گذاری و انواع آنها و ویژگی هر کدام پرداخته و در پایان  از شرکت کنندگان در کلاس امتحان کتبی به هم آمد ،همچنین به عنوان کارگاه کارگاهی  مقرر گردید تا شرکت کنندگان در دوره نسبت به تهیه یک بسته سرمایه گذاری در شهر خود اقدام و تا دو هفته آینده به مسئولین برگزار کننده تحویل نمایند.
3 4

طراحی سایت