آخرین اخبار
نگاه مشترک و همسوی قوای سه گانه، ضرورت و الزام اولیه در امور سرمایه گذاری میباشد.

نگاه مشترک و همسوی قوای سه گانه، ضرورت و الزام اولیه در امور سرمایه گذاری میباشد.

در پی صدور بخشنامه شماره ۱۲۳۱۳ مورخه ۱۱/۴/۱۳۹۶ از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر ترغیب و تشویق استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور به پرداختن به موضوع جذب سرمایه های داخلی و خارجی ، داود ندیم ، فعال کشوری در این امور گفت :
صدور این بخشنامه و همزمانی آن با شروع بکار شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران جدید ، نوید بخش نگاه توسعه ای وزارت کشور و مجموعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به مقوله ی سرمایه گذاری و مشارکت میباشد .
پدر سرمایه گذاری شهری ایران گفت :
در اوضاع اقتصادی حاضر ، بی شک تنها راهکار موجود برای اداره شهرها از حیث نظر اقتصادی و مالی ، توسعه امور سرمایه گذاری و جذب و هدایت منابع داخلی و خارجی در قالبهای مختلف مشارکت برای شهرها میباشد .
بیش از یک قرن است که سیستم اجرایی کشور و نیز شهرداریها با سیستم پیمانکاری و با منابع نا پایدار مدیریت میشوند و اکنون در این برهه از زمان ، ناکارآمدی سیستم مذکور کاملا مشهود گردیده است ، تغییر سیستم و ایجاد و مدیریت سیستم های جدید نیز به راحتی قابل انجام نیست و در اولین گام میبایست روی موضوع تغییر نگرش ها و باور ها و فرهنگ سازی سیستم های جدید کار نمود.
ایشان ضمن استقبال از صدور این بخشنامه افزود :
در انجام یک پروژه شهری علاوه بر شورا و شهرداری ، حدود ۲۲ اداره ، ارگان ، نهاد یا هیئت ، بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذارند فلذا موضوع تغییر نگرش ها و باور ها فقط به محدوده ی شهرداری و شورا نباید ختم شود ، همه و آحاد کسانی که در مدیریت شهری به نوعی نقش و تاثیر دارند میبایست به دید تازه ای دست یابند . همه ی شاخصه های سیستم پیمانکاری با سیستم سرمایه گذاری و مشارکت متفاوت است از نحوه ی تامین مالی گرفته تا نوع تضامین ، از نحوه ی محاسبات گرفته تا ادبیات سیستم ، حتی نوع رفتار و هنجارهای هر دو سیستم متفاوت است فلذا برای ایجاد یک سیستم سرمایه گذاری مشارکتی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی که تنها راهکار توسعه ی شهرهایمان میباشد باید فرهنگ سازی گسترده ای در سطح کشور صورت پذیرد و قوای سه گانه و زیربخشهای آنها توافق و تعامل و نگاه مشترک در این موضوع داشته باشند .

سازمان شهرداریها

طراحی سایت