آخرین اخبار
مذاکره شهردار کرمانشاه با شرکت شهربازی ساز ایتالیایی

مذاکره شهردار کرمانشاه با شرکت شهربازی ساز ایتالیایی

بنا به دعوت  داود ندیم، پدر سرمایه گذاری شهرداریهای کشور  و موسس مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت، یک شرکت شهربازی ساز اروپایی در ایران حاضر شده و مذاکراتی  برای سرمایه گذاری مشارکتی انجام دادند.

والتر، نماینده ی  خاورمیانه ی  شرکت سارتوری  ایتالیا  با ورود به ایران ، مذاکراتی را با سازمان همیاری شهرداریهای استان زنجان ، یک شرکت خصوصی در تبریز  و نیز  با شهردار کرمانشاه  بانجام رساندند.

آرش رضایی ، شهر دار کرمانشاه ، ضمن انجام گفتگو با  نماینده  خاورمیانه شرکت شهربازی ساز  سارتوری ، گفت :

برنامه نوسازی  دو شهربازی طاق بستان و  لب آب  در کرمانشاه با سرمایه گذاری مشارکتی شرکتهای داخلی و خارجی در دست بررسی  و اقدام است  ونیز ایجاد یک شهربازی جدید با تکنولوژی روز در مجموعه تفریحی  سراب قنبر در حال طراحی است .

در دیدار والتر  با رضایی ، طرفین جزییات و نحوه سرمایه گذاری و همکاری را مذاکره نمودند. پیشنهاد  شهردار کرمانشاه ، انجام سرمایه گذاری به روش   B.O.L.T  بود  و پیشنهاد  شرکت خارجی هم انجام سرمایه گذاری به روش    EPCF  بود .  مقرر شد طرفین بررسیهای بعدی را بانجام رسانند و نتایج را اعلام نمایند .  نماینده شرکت سارتوری ضمن بازدید حضوری  از محلهای پیشنهادی و اخذ اطلاعات اولیه مقرر شد ظرف یک ماه آینده نسبت به ارائه طرح اولیه  برای هر یک از شهربازی ها اقدام نماید .

شرکت سارتوری ایتالیا با یک قرن سابقه در ساخت شهربازی ،  یکی از برندهای بین المللی در این خصوص میباشد . این شرکت با رایزنی های چندین ماهه  و با پیگیری مدرسه سرمایه گذاری و شرکت پیشگامان توسعه جهانشهر ، نهایتا موافقت اولیه خود را برای حضور  در ایران  و انجام سرمایه گذاری مشارکتی اعلام نمود . پیگیریهای لازم برای تحقق  و عملیاتی شدن مذاکرات  در حال اقدام است .

بعد از این مذاکرات ، دیدار مشترکی بین  داود ندیم ، موسس مدرسه سرمایه گذاری و ماصومی سارتوری ، سهامدار اصلی و مدیرعامل  شرکت شهربازی ساز ایتالیایی سارتوری  در تهران بانجام رسید و کلیات نحوه  ورود این شرکت  به ایران و همکاری با شهرداریهای کشور مورد بحث و مذاکره قرار گرفت .

20170430_113306 photo_2017-05-04_12-16-02

طراحی سایت