آخرین اخبار
پنجمین کارگاه آموزشی اقتصاد شهری با عنوان ” روشها و فرمولاسیون سرمایه گذاری”  در کرمانشاه برگزار شد.

پنجمین کارگاه آموزشی اقتصاد شهری با عنوان ” روشها و فرمولاسیون سرمایه گذاری” در کرمانشاه برگزار شد.

 

در ادامه برگزاری سلسله کارگاههای اقتصاد شهری و سرمایه گذاری ،   روز چهارشنبه سیزده بهمن   ۱۳۹۵ با حضور  اساتید کشوری ، دو کارگاه آموزشی ”  انواع روشهای سرمایه گذاری مشارکتی ” و ” فرمولاسیون و نحوه  محاسبات هریک از روشهای مشارکت ” با  محوریت شهر کرمانشاه با شرکت بیش از  یکصد و بیست نفر از مدیران و کارشناسان  شهرداری  کرمانشاه و مدیران و کارشناسان  تعدادی از سایرشهرداریها ی استان کرمانشاه برگزار شد. این کارگاهها  توسط شهرداری کرمانشاه  با همکاری  استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه و  مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت ، برگزار میشود.

این دو کارگاه   با ارائه دو نفر از اساتید   متخصص مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت ، آقای مهندس آرش اسمعیل نسب ( معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری سنندج  ) و آقای مهندس  داود ندیم  (  موسس مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت کشور )  بانجام رسید.

در این کارگاههای تخصصی ، آخرین یافته های  کشوری در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت با زیر بخشهای ،  انواع روشهای سرمایه گذاری و مشارکت و فرمولاسیون هریک از آنها و مباحث مربوطه و تجربیات  کشوری  ارائه گردید.

داود ندیم ، موسس مدرسه سرمایه گذاری و مشارکت  با اعلام این خبر افزود : مطابق مدل ۷-۴-۱ سیستم سرمایه گذاری و اقتصاد شهری ، برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، نیاز به  یک باور ، چهار زیرساخت ( قانونی ، ساختاری ، فرآیندی و فرهنگی )   و هفت گام اجرایی دارد . کارگاههای تخصصی  هریک از موارد مذکور بنا به درخواست شهرداری کرمانشاه در این شهر برگزار میگردد.

هفت گام  عبارتند از :

  • مطالعات
  • تهیه بسته های مشارکتی
  • اخذ مجوزها
  • بازاریابی
  • فراخوان
  • قرارداد
  • نظارت

کارگاههای امروز در راستای آموزش گامهای دوم و پنجم بوده است .

شایان ذکر است که مطالعات CDS  ، برندینگ  و سرمایه گذاری شهر کرمانشاه  در حال انجام است ونتایج آن تا اسفند سالجاری اعلام خواهد شد و خروجی این مطالعات  اعلام لیست فرصتهای سرمایه گذاری برای شهر کرمانشاه با افق و چشم انداز بیست ساله آن میباشد.

photo_2017-02-05_22-47-02 photo_2017-02-05_22-47-33 photo_2017-02-05_22-48-04 photo_2017-02-03_02-11-49

طراحی سایت