آخرین اخبار
مشهد ، یکی از موفق ترین شهرهای  حوزه سرمایه گذاری و مشارکت

مشهد ، یکی از موفق ترین شهرهای حوزه سرمایه گذاری و مشارکت

در میان کلانشهرهای کشور ، شهرهای تبریز ، مشهد ، تهران ، اصفهان و شیراز از موفق ترین شهرهای حوزه سرمایه گذاری و مشارکت می باشند . سایر شهر ها نیز اقدامات خوبی را شروع نموده اند . در اینجا به معرفی تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری مشهد پرداخته میشود . لطفا روی لینک زیر کلیک فرمایید .

سرویس کلانشهرها / پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری کلانشهر مشهد

طراحی سایت