آخرین اخبار
علی حامد ایمان : چگونه می توان از مواهب توسعه جهانی جایزه نوبل اقتصادی بهره مند شد؟

علی حامد ایمان : چگونه می توان از مواهب توسعه جهانی جایزه نوبل اقتصادی بهره مند شد؟

چگونه می توان از مواهب توسعه جهانی جایزه نوبل اقتصادی بهره مند شد؟

از قانون گذاری برای ورشکستگی تا ایجاد ساختارهای سیاسی!

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۶ به «الیور هارت » و «بینت هولمستروم » به دلیل نقش آنها در پیشبرد «نظریه قرارداد » رسید. آکادمی سوئد، دلیل اعطای جایزه به این دو نفر را کار آنها بر روی نظریه قرارداد و «تعیین چارچوبی برای تحلیل مسائل گوناگون در طراحی قراردادها » اعلام کرد. این آکادمی گفته است که کار پیشگامانه این دو نفر «بنیادی خردمندانه » برای سیاستگذاری و همینطور پایه گذاری موسسات- از قانون گذاری برای ورشکستگی تا ایجاد ساختارهای سیاسی- بنا نهاده است.
اگرچه تجزیه و تحلیل رسمی این موضوع در سال ۱۹۶۰ توسط «کنث ارو » انجام گرفته است اما «پر استرومبرگ »، یکی از اعضای کمیته نوبل، در مورد نظریه قرارداد می گوید: قرارداد برای گردهم آوردن افراد و گروه های مختلف جهت همکاری اهمیت فوق العاده ای دارد. وقتی می خواهیم دو فرد و یا دو شرکت با هم همکاری کنند باید مطمئن شویم که در یک جهت مشترک حرکت کرده و همه از نتیجه راضی هستند.
download-pdf

طراحی سایت