آخرین اخبار
عزم جدی شهرداری کرمانشاه ،  در جذب سرمایه گذاران و استقرار سیستم های جدید اقتصادی

عزم جدی شهرداری کرمانشاه ، در جذب سرمایه گذاران و استقرار سیستم های جدید اقتصادی

شهرداری کرمانشاه با بهره گیری از یک تیم حرفه ای از اساتیدمدرسه سرمایه گذاری کشور در صدد استقرار سیستم های جدید اقتصادی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی میباشد از جمله برنامه های این تیم عبارت است از :

  • انجام مطالعات فشرده CDS  و تهیه راهبرد توسعه شهر و چشم انداز بیست سال آینده شهر.
  • انجام مطالعات فشرده برندینگ شهری .
  • احصای پتانسیل ها و  فرصت های سرمایه گذاری از دو مطالعه مذکور.
  • تهیه برنامه یکساله و پنجساله اقتصادی برای شهرداری .
  • اجرایی نمودن مدل ۷-۴-۱ سرمایه گذاری .
  • اجرای طرح درآمد زایی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری .
  • برگزاری جلسات مذاکرات سرمایه گذاری  و انعقاد تفاهم نامه های همکاری.
  • ایجاد ساختارهای اقتصادی در بدنه شهرداری .

مهندس آرش  رضایی ، شهردار کرمانشاه ، اولویت کاری خود را استقرار سیستم های جدید اقتصادی  اعلام نموده و برنامه ریزی ، مطالعات و  اجرایی نمودن سیستم  سرمایه گذاری ۷-۴-۱  را در مجموعه شهرداری آغاز نموده است. در این راستا هفته گذشته سه تفاهم نامه سرمایه گذاری در زمینه های تامین فاینانس ، هتل های سریع الساخت  و آبنما های موزیکال به امضای سرمایه گذاران و مدیران شهرداری  رسید و مراحل اداری آن آغاز گردید.

پرسشنامه مربوط به مطالعات  CDS  و برندینگ شهری در بین چهارصد نفر از  جامعه هدف ( تعدادی از : نخبگان ، اساتید و دانشجویان –  مدیران دستگاههای اجرایی – قشرهای مختلف مردم ) توزیع گردیده و نتایج آن در حال جمع آوری و تدوین میباشد.

پیش برنامه اقتصادی شهرداری کرمانشاه  تحت عنوان ” مهر۹۵  تا مهر ۹۶  ” تدوین شده و برش های ماهانه آن در حال پیگیری میباشد و برنامه اصلی اقتصادی نیز  بعد از حصول نتایج مطالعات راهبرد توسعه شهری و برندینگ  شهری  تدوین خواهد شد.

طراحی سایت