آخرین اخبار
آغوش باز ملایری ها برای سرمایه گذاران

آغوش باز ملایری ها برای سرمایه گذاران

برگزاری  دو همایش سرمایه گذاری  در ملایر و تهران برای جذب سرمایه گذاران در بازه ی زمانی کمتر از سه ماه ، نشان از عزم جدی مدیران و مسئولین این شهر برای توسعه فعالیت های اقتصادی  از طریق جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی میباشد.

اولین همایش سرمایه گذاری در۲۷ مرداد سال ۹۵ در شهر ملایر و دومین همایش نیز در  ششم آبان ۹۵  در تهران  برگزار شد.

وحدت و همدلی مسئولین شهری و بخش خصوصی و عزم و اراده  هریک از آنها برای توسعه این شهر امسال متبلور شده است ، شهردار، فرماندار، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای اسلامی شهر ، سایر مسئولین، بخش خصوصی ،  ملایری های مقیم تهران و خارج و ….همگی متفقا در صدد جذب سرمایه گذاران بیشتر به این شهر میباشند.

قابلیت ها و پتانسیل های ملایر ، این شهر را در ردیف شهرهای مورد علاقه ی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری قرار داده است همت اخیر مسئولان و مردم ملایر در بهبود فضای کسب و کار و استقبال از بخش خصوصی جخت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف زمینه را برای آغاز فاز نوینی از توسعه را در ملایر رقم میزند.

مدیران شهری در نظر دارند با اصول علمی و آخرین یافته ها و تجربیات اقتصاد شهری نسبت به این مهم اقدام نمایند فلذا برای ترسیم چشم انداز بیست سال آینده  شهر و  شناختن علمی پتانسیل های قابل سرمایه گذاری  در نظر دارند تا همزمان نسبت به انجام “مطالعات راهبرد و استراتژی توسعه شهر”   ، “مطالعات برندینگ” و ” مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری ”  اقدام نمایند.

 

طراحی سایت